Обществени поръчки/Поръчки

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП

  Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Извършване на независим одит на индивидуалния годишен финансов отчет за 2019г. и участие в годишната инвентаризация на активите и пасивите за 2019г. на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД” Срок за предоставяне на оферти до 21.08.2019г (вкл.)

Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 22.08.2019г. от 10:00ч. в Административната сграда на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. София ул. „Иван Вазов” №3 , ет. 2, зала 240

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв.без ДДС

16.08.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 21.08.2019г. 16:45ч.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв. без ДДС

14.08.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 23.08.2019 г. 16:45 ч

Прогнозна стойност:
до 50 000 лв. без ДДС

14.08.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 28.08.2019 г. 16:45 ч

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв. без ДДС

14.08.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 28.08.2019 г. 16:45 ч

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв. без ДДС

14.08.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 02.09.2019 г. 16:45 ч

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв. без ДДС

08.08.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 22.08.2019г. 16:45 ч

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв. без ДДС

08.08.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 22.08.2019 г. 16:45 ч.

  „Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: : „Доставка на номенклатурни образци за нуждите на ППП София на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”. Срок за получаване на оферти до 29.08.2019г. (вкл.)

Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 30.08.2019 г. от 13:30 в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр. София, ул. „Ив. Вазов“ 3, зала 339

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв. без ДДС

08.08.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 29.08.2019 г. 16:45 ч

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв. без ДДС

23.07.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 28.08.2019г. 16:45 ч

  „Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Доставка и монтаж на климатична техника“ за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Срок за предоставяне на оферти до 01.08.2019г. (вкл.)

Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 02.08.2019 г. от 11:00 в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр. София, ул. „Ив. Вазов“ 3, зала 339

Прогнозна стойност:
до 15 000 лв. без ДДС

23.07.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 01.08.2019 г. 16:45 ч

Debug: ??x??