Директно възлагане

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП


Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/14894


Режим съгласно ЗОП: Всички Директно възлагане Обяви/Покани Процедури Пазарни консултации

  Доставка на табели и ръкохватки за режимните обръщатели на спирачните системи на товарни вагони, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 30.09.2019 г. от 14:00 ч. в Административната сграда на ПТП София

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв. без ДДС

12.09.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 27.09.2019 г. 16:45

  Доставка на 63 броя мобилни апарати за локомотивите собственост на „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 25.09.2019 г. от 10:00 ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 318.

Прогнозна стойност:
4 600,00 лв. без ДДС

12.09.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 03.10.2019 г. (включително)

  Доставка на средства за изпитване с проникващи течности (пенетранти) за нуждите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД” за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 25.09.2019 г. от 14:00 ч. в Административната сграда на ПТП Горна Оряховица, зала 203.

Прогнозна стойност:
до 3000 лв. без ДДС

11.09.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 24.09.2019 г. 16:45

  Осъществяване на международен сухопътен транспорт на резервни части за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за период от една година

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 27.09.2019 г. от 10:00 ч. в Административната сграда на ПТП София на адрес: гр. София, ул. "Владимир Минков-Лотко" № 41

Прогнозна стойност:
до 20 000 лв. без ДДС

10.09.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 25.09.2019 г.

  Доставка на масла и консумативи за лека пътна механизация (ЛПМ), за нуждите на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД през 2019 година

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 24.09.2019 г. от 14:00 ч. в Административната сграда на ПТП Горна Оряховица, ул.”Цар Освободител” № 97, ет. 2, зала 203.

Прогнозна стойност:
до 5000 лв. без ДДС

10.09.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 20.09.2019 г. 16:45 ч.

  Отпечатване и доставка на номенклатурни книжни образци, формуляри и книги за нуждите на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 19.09.2019г. от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 332 А.

Прогнозна стойност:
до 10 000 лв. без ДДС

09.09.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 18.09.2019 г.

  Ремонт по необходимост на „Резервни стаи” – ЕП-Каспичан при ПТП Горна Оряховица.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 12.09.2019 г. от 10,00ч. в Административната сграда на ПТП Горна Оряховица, зала 203.

Прогнозна стойност:
до 49 999,00 лв. без ДДС

26.08.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 10.09.2019 г.

  Изготвяне на два броя работни проекти за ремонт на локомотивните обръщатели в Локомотивно депо Русе и Локомотивно депо Бургас при „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 02.09.2019 г. от 14:00 ч. в Административната сграда на ПТП Горна Оряховица, ул.”Цар Освободител” № 97, ет. 2, зала 203.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв. без ДДС

20.08.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 30.08.2019 г. 16:45 ч.

  Доставка на памучни парцали за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове и локомотивните депа към "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 29.08.2019 г. от 14,00 ч. в Административната сграда на ПТП София.

Прогнозна стойност:
до 8 000 лв. без ДДС

15.08.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 28.08.2019 г.

  Доставка на еластични системи от първичното окачване на електрически локомотиви серия 46 от парка на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 27.08.2019 г. от 14:00 ч. в Административната сграда на ПТП – Пловдив; стая № 825

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв. без ДДС

12.08.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 16.30 ч. на 26.08.2019 г.

  Профилактика и техническо обслужване, ремонт, монтаж и демонтаж на климатични системи, ползвани от „БДЖ – Товарни превози” ЕООД - Централно управление и Поделенията за товарни превози София, Горна Оряховица и Пловдив, за период от една година, делима на 12 броя обособени позиции

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 21.08.2019 г. от 10,00 ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 319.

Прогнозна стойност:
15 661,80 лв. без ДДС

09.08.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 20.08.2019 г.

  Доставка на водоустойчиви шперплатови плоскости за ремонта на покрити товарни вагони тип Gabs във вагоноремонтните цехове на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, за обезпечаване необходимостта за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 26.08.2019 г. от 14:00 ч. в Административната сграда на ПТП София

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв. без ДДС

09.08.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 23.08.2019 г. 16:45

  Доставка на нелегирана профилна стомана, марка Fe 360 B по ISO 630, съгласно UIC 810-3, предназначена за изработване на бандажни осигурителни пръстени за колоосите на тяговия подвижен състав / ТПС / на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, необходима за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 22.08.2019 г. от 11:00 ч. в Административната сграда на ПТП – Пловдив; стая № 825

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв. без ДДС

07.08.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 16.30 ч. на 21.08.2019 г.

  Доставка на електрографитни четки за електрически локомотиви серия 46, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, необходими за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 22.08.2019 г. от 10:00 ч. в Административната сграда на ПТП – Пловдив; стая № 825

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв. без ДДС

07.08.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 16.30 ч. на 21.08.2019 г.

  Доставка на кабели за всички серии локомотиви за нуждите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 22.08.2019 г. от 14:00 ч. в Административната сграда на ПТП София.

Прогнозна стойност:
до 14 000 лв. без ДДС

07.08.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 16.45 ч. на 21.08.2019 г.

  Доставка на 900 броя вложки за централен лагер на талига БТ-6, за ремонт на товарни вагони, за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 22.08.2019 г. от 14,00 ч. в Административната сграда на ПТП Пловдив, зала 825.

Прогнозна стойност:
до 29 529 лв. без ДДС

07.08.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 21.08.2019 г.

  Доставка на 50 броя диелектрични заземителни щанги с преносими медни заземители (заземителни въжета) за окомплектоване инвентара на електрическите локомотиви, собственост на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 20.08.2019г. от 10:00 ч. в Административната сграда на Поделение за товарни превози София.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв. без ДДС

05.08.2019 Директно възлагане

  ДОСТАВКА НА КВАРЦОВ ПЯСЪК ЗА НУЖДИТЕ НА ЛОКОМОТИВНО ДЕПО – РУСЕ КЪМ ПТП – ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА ЕДНОГОДИШЕН ПЕРИОД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 15.08.2019 г. от 14,00ч. в Административната сграда на Поделение за товарни превози Горна Оряховица, зала 203.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв. без ДДС

02.08.2019 Директно възлагане

  Профилактика и техническо обслужване, ремонт, монтаж и демонтаж на климатични системи, ползвани от „БДЖ – Товарни превози” ЕООД - Централно управление и Поделенията за товарни превози София, Горна Оряховица и Пловдив, за период от една година, делима на 12 броя обособени позиции

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 05.08.2019 г. от 10,00 ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 319.

Прогнозна стойност:
15 661,80 лв. без ДДС

24.07.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 02.08.2019 г.

  Доставка на препарат за обезтревяване на железопътните райони и площите, около сградите в имоти, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД през 2019 г., на база на активно вещество „ГЛИФОЗАТ”.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 02.08.2019 г. от 14:00 ч. в Административната сграда на ПТП Пловдив.

Прогнозна стойност:
до 5 000 лв. без ДДС

18.07.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 01.08.2019 г. 16:30 ч.

Debug: ??x??