Обществени поръчки/Поръчки

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП


Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/26628


Режим съгласно ЗОП: Всички Директно възлагане Обяви/Покани Процедури Пазарни консултации

04.04.2024 Пазарни консултации

  Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка, внедряване и поддръжка на система за издаване, продажба и проверка на превозни документи на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, изграждане и поддръжка на оперативна съвместимост със системи за издаване на превозни документи, структуриране, обработка и поддръжка на данни, структури от данни и интер

„Доставка, внедряване и поддръжка на система за издаване, продажба и проверка на превозни документи на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, изграждане и поддръжка на оперативна съвместимост със системи за издаване на превозни документи, структуриране, обработка и поддръжка на данни, структури от данни и интерфейси за обмен на данни, включително интерфейси за обмен на данни в отворен формат.“. Срока за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 19.02.2024г. (вкл.).

05.02.2024 Пазарни консултации

  Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: “Изработка на два броя повишаващи трансформатора 380/1500V за нуждите на ВРЦех за пътнически вагони Пловдив и ВРЦех за пътнически вагони Русе”, в една обособена позиции". Срок за предоставяне на оферти до 27.04.2023 г. (вкл.)

Ценовите предложения да се изпращат на e-mail: mts_po@bdz.bg . Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 28.04.2023 г. от 10:30 ч. в Административната сграда на ППП Пловдив към „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 3, зала 306

13.04.2023 Директно възлагане

Debug: ??x??