Пазарни консултации

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП


Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/26628


Режим съгласно ЗОП: Всички Директно възлагане Обяви/Покани Процедури Пазарни консултации

04.04.2024 Пазарни консултации

  Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка, внедряване и поддръжка на система за издаване, продажба и проверка на превозни документи на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, изграждане и поддръжка на оперативна съвместимост със системи за издаване на превозни документи, структуриране, обработка и поддръжка на данни, структури от данни и интер

„Доставка, внедряване и поддръжка на система за издаване, продажба и проверка на превозни документи на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, изграждане и поддръжка на оперативна съвместимост със системи за издаване на превозни документи, структуриране, обработка и поддръжка на данни, структури от данни и интерфейси за обмен на данни, включително интерфейси за обмен на данни в отворен формат.“. Срока за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 19.02.2024г. (вкл.).

05.02.2024 Пазарни консултации

Debug: ??x??