Обяви/Покани

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП

Прогнозна стойност:
до 166 229,01 лв. без ДДС

11.03.2020 Обяви/Покани

Краен срок за получаване на оферти: 26.03.2020 г.,

Debug: ??x??