Процедури

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП


Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/26628


Режим съгласно ЗОП: Всички Директно възлагане Обяви/Покани Процедури Пазарни консултации

Прогнозна стойност:
251 404. 82 лв. без ДДС

31.03.2020 Процедури

Краен срок за получаване на оферти: 21.04.2020 г.,16:45 часа

Прогнозна стойност:
До 975 080.00 лв. без ДДС

09.03.2020 Процедури

Краен срок за получаване на оферти: 09.04.2020г.,16:45 часа

Прогнозна стойност:
До 1 234 800.00 лв. без ДДС

07.02.2020 Процедури

Краен срок за получаване на оферти: 11.03.2020г.,16:45 часа

Debug: ??x??