Процедури

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП

Прогнозна стойност:
87 911,93 лв. без ДДС

28.01.2020 Процедури

Краен срок за получаване на оферти: 18.02.2020г.

Debug: ??x??