Процедури

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП

Прогнозна стойност:
251 404. 82 лв. без ДДС

31.03.2020 Процедури

Краен срок за получаване на оферти: 21.04.2020 г.,16:45 часа

Прогнозна стойност:
1 952 838.00 лв. без ДДС

19.03.2020 Процедури

Краен срок за получаване на оферти: 27.05.2020г. ,16:45 часа

Прогнозна стойност:
До 1 234 800.00 лв. без ДДС

07.02.2020 Процедури

Краен срок за получаване на оферти: 11.03.2020г.,16:45 часа

Debug: ??x??