Процедури

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП


Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/26628


Режим съгласно ЗОП: Всички Директно възлагане Обяви/Покани Процедури Пазарни консултации

Прогнозна стойност:
до 595 200.00 лв. без ДДС

30.01.2020 Процедури

Краен срок за получаване на оферти: 19.02.2020 г.,16:45 часа

Прогнозна стойност:
87 911,93 лв. без ДДС

28.01.2020 Процедури

Краен срок за получаване на оферти: 18.02.2020г.

Прогнозна стойност:
до 266 310.00 лв. без ДДС

22.01.2020 Процедури

Краен срок за получаване на оферти: 11.02.2020 г.,16:45 часа

Прогнозна стойност:
до 150 000.00 лв. без ДДС

10.01.2020 Процедури

Краен срок за получаване на оферти: 31.01.2020 г.,16:45 часа

Прогнозна стойност:
149 250.00 лв. без ДДС

09.12.2019 Процедури

Краен срок за получаване на оферти: 31.12.2019г.,16:45 часа

Прогнозна стойност:
325 051.59 лв. без ДДС

09.12.2019 Процедури

Краен срок за получаване на оферти: 19.12.2019г.,16:45 часа.

Прогнозна стойност:
до 1 400 327.50 лв. без ДДС

15.11.2019 Процедури

Краен срок за получаване на оферти: 17.12.2019 г.,16:45 часа

Debug: ??x??