Обществени поръчки/Поръчки

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП


Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/26628


Режим съгласно ЗОП: Всички Директно възлагане Обяви/Покани Процедури Пазарни консултации

  „Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет„Фиксирана телефонна услуга за абонати и съоръжения на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД на територията на цялата страна“. Срок за предоставяне на оферти до 09.04.2021г. (вкл.)

ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 12.04.2021 г. От 10:30ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 222

31.03.2021 Директно възлагане

  Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.1 от ЗОП с предмет: „Доставка и смяна на стрелкови части необходими за текущо поддържане на жп стрелки СКД, R190, 1:9-464/466 в района на ВД Надежда”. Срок за предоставяне на оферти до 08.01.2021г. (вкл.)

ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 11.01.2021г. От 10:30ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 222

30.12.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 08.01.2021г. 16:45 ч

  „Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Наем на стаи за нощувка на локомотивния и превозния персонал за гр. Драгоман, гр. Благоевград и гр. Хисаря”. Срок за предоставяне на оферти до 21.12.2020г. (вкл.)

ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 22.12.2020 г. От 10:30ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 222

17.12.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 21.12.2020 г. 16:45 ч

02.12.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 14.12.2020 г. 16:45 ч

01.12.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 11.12.2020 г. 16:45 ч

  Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.1 от ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на стъкла за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, ППП София, Локомотивно депо София, район Подуяне“. Срок за предоставяне на оферти до 23.11.2020г. (вкл.)

ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Разглеждането на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 24.11.2020 г. от 10:30 ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 222

16.11.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 23.11.2020 г. 16:45 ч.

  „Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Предаване на неопасен отпадък от излезли от употреба гуми, спирачни накладки и стъкло, образувани от дейността на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД“. Срок за предоставяне на оферти до 20.11.2020г. (вкл.)

ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 23.11.2020 г. От 10:30ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 222

13.11.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 20.11.2020 г. 16:45 ч

  Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на резервни части, консумативи и услуги за ремонт и текущо поддържане на пътнически вагони в експлоатационна годност в рамките на международния им срок“, за oбособени позиции от №38 до №53 вкл., от №54 до №63 вкл., от №65 до №67 вкл. и позиции №№70,71 и 77. Срок за предоставяне на оферти до 20.11.2020г. (вкл.)

ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои от 23.11.2020 г. до 25.11.2020 г. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 222. Точните часове за отваряне на офертите по всяка обособена позиция, ще бъдат допълнително уточнени с лицата за контакт посочени в офертите на участниците.

06.11.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 20.11.2020 г. 16:45 ч

  Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на части за теснопътни локомотиви”. Срок за предоставяне на оферти до 12.11.2020г. (вкл.)

ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 13.11.2020 г. От 10:30 ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 222

05.11.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 12.11.2020г. 16:45 ч

  „Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на LED осветителни тела, тръби и крушки за нуждите на ППП София на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД“. Срок за предоставяне на оферти до 06.11.2020г. (вкл.)

ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 09.11.2020 г. от 13:00 в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 222

30.10.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 06.11.2020 г. 16:45 ч

Debug: ??x??