Обществени поръчки/Поръчки

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП


Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/26628


Режим съгласно ЗОП: Всички Директно възлагане Обяви/Покани Процедури Пазарни консултации

  Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на спално бельо и възглавници, необходими на „БДЖ--Пътнически превози" ЕООД". Срок за предоставяне на оферти до 25.08.2021г. (вкл.).

ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 26.08.2021 г. От 10:30ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 222

18.08.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 25.08.2021 г. 16:45 ч

  „Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на маншони за вторичното ресорно окачване на спални вагони серия 7071, за извършване на среден ремонт във ВД Надежда". Срок за предоставяне на оферти до 05.08.2021г. (вкл.).

ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 06.08.2021 г. От 10:30ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 222

29.07.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 05.08.2021 г. 16:45 ч

  „Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на калаена сплав К - 83 бабит 480 кг, необходима за възстановяване на моторно-осиеви лагери на локомотиви серия 07 и серия 61”. Срок за предоставяне на оферти до 04.08.2021г. (вкл.).

ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 05.08.2021 г. От 10:30ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 222

28.07.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 04.08.2021 г. 16:45 ч

  „Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет„Предоставяне на комплексна електронна съобщителна услуга за нуждите на Инфоцентър БДЖ, при „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД“ за период от 12 /дванадесет/ месеца. Срок за предоставяне на оферти до 28.07.2021г. (вкл.)

ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 29.07.2021 г. От 10:30ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 222

22.07.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 28.07.2021 г. 16:45 ч

  „Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на 14 бр. плугове за електрически локомотиви серии 44 и 45“. Срок за предоставяне на оферти до 23.07.2021г. (вкл.)

ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 26.07.2021 г. От 13:30ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 222

20.07.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 23.07.2021 г. 16:45 ч

15.07.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 22.07.2021 г. 16:45 ч

  „Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Застрахователна услуга чрез сключване на застраховка за риска „Трудова злополука“ за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД“ за едногодишен период. Срок за предоставяне на оферти до 21.07.2021г. (вкл.)

ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 22.07.2021 г. От 10:30ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 222

15.07.2021 Директно възлагане

  „Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет„Фиксирана телефонна услуга за абонати и съоръжения на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД на територията на цялата страна“. Срок за предоставяне на оферти до 09.04.2021г. (вкл.)

ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 12.04.2021 г. От 10:30ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 222

31.03.2021 Директно възлагане

  Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.1 от ЗОП с предмет: „Доставка и смяна на стрелкови части необходими за текущо поддържане на жп стрелки СКД, R190, 1:9-464/466 в района на ВД Надежда”. Срок за предоставяне на оферти до 08.01.2021г. (вкл.)

ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 11.01.2021г. От 10:30ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 222

30.12.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 08.01.2021г. 16:45 ч

  „Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Наем на стаи за нощувка на локомотивния и превозния персонал за гр. Драгоман, гр. Благоевград и гр. Хисаря”. Срок за предоставяне на оферти до 21.12.2020г. (вкл.)

ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 22.12.2020 г. От 10:30ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 222

17.12.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 21.12.2020 г. 16:45 ч

02.12.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 14.12.2020 г. 16:45 ч

01.12.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 11.12.2020 г. 16:45 ч

Debug: ??x??