Директно възлагане

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП


Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/14894


Режим съгласно ЗОП: Всички Директно възлагане Обяви/Покани Процедури Пазарни консултации

  Закупуване на 4 /четири/ броя анализатори за алкохол в дъха.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 09.04.2024.от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3.

28.03.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 08.04.2024 г.

  Почистване, изземване на отпадъци от мазут и петролни деривати от клас III на RID, на товарни вагон-цистерни, собственост на "БДЖ-ТП" ЕООД .

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 08.04.2024 год., в 10:00 часа, в стая 332А в Административната сграда на Централно управление на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3.

Прогнозна стойност:
до 49 999.00 лв. без ДДС

27.03.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 05.04.2023 г.

  Проверка, зареждане и ремонт на налични противопожарни средства, обезпечаващи потребността на ,,БДЖ-ТП“ЕООД за едногодишен период

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 01.04.2024 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 28 300.00 лв без ДДС.

25.03.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 29.03.2024 включително.

  Боядисване на локомотиви – 3 броя от парка на Локомотивно депо - Русе.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 03.04.2024 година от 14,30 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

Прогнозна стойност:
до 50 000,00 лева без ДДС

21.03.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 02.04.2024 г.

  Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на сгради (закрити площи) и дезакаризация на открити площи, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и тези, които се ползват под наем от „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за тригодишен период.

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 03.04.2024 год., в 10:00 часа, в стая 332 в Административната сграда на Централно управление на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3.

Прогнозна стойност:
до 35 000,00 лв. без ДДС

19.03.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 02.04.2024 г. до 16:30 ч.

  Доставка на сървър за нуждите на „БДЖ-ТП” ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка ще се състои на 25.03.2024.от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 209.

Прогнозна стойност:
до 7 000 лв. без ДДС

15.03.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 22.03.2024г.

  Доставка на полуавтоматичен апарат за определяне на пламна температура по Кливланд в отворен тигел.

Отваряне и разглеждане на офертите -28.03.2024 г. ,10:30 часа в административната сграда на ПТП-София, гр.София ул. "Владимир Минков-Лотко" №41

13.03.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 27.03.2024 г. 16:00 часа

  Закупуване на 4 /четири/ броя на анализатори за алкохол в дъха.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка ще се състои на 21.03.2024.от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 100.

12.03.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 20.03.2024 г.

  Доставка на болтове и втулки за лостовата спирачна система, за окачването на колоосните редуктори и за централното и буксово окачване на локомотиви серии 43, 44 и 45

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 19.03.2024 година от 14,30 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

Прогнозна стойност:
до 50000,00 лева без ДДС.

07.03.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 18.03.2024 година.

  Извършване на периодични прегледи на железопътни цистерни за превоз на опасни товари, собственост на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, съгласно определенията в Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари RID, с изключение на клас 2 за едногодишен период.

Предоставя се възможност на участниците или техни упълномощени представители да присъстват на отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка на 18.03.2024 г. от 10:00 часа в стая 332А в сградата на „БДЖ-ТП” ЕООД в гр. София, ул. „Иван Вазов” №3.

06.03.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 16.45 часа на 15.03.2024 година

  Проверка, зареждане и ремонт на налични противопожарни средства, обезпечаващи потребността на ,,БДЖ-ТП“ЕООД за едногодишен период.

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 18.03.2024 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 41 700 лв без ДДС

29.02.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 12.03.2024 включително.

  Проектиране, доставка, изграждане на необходима инфраструктура, монтаж и въвеждане в експлоатация на уредба за измерване статично натоварването на колелата (по оси) на локомотиви и товарни вагони в Локомотивно депо Дупница към ПТП София при „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 29.02.2024 г. от 14:00 ч. в Административната сграда на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 317.

Прогнозна стойност:
до 69 800,00 лв. без ДДС

19.02.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 28.02.2024 г. 16:00 часа

  Закупуване на лекотоварен автомобил до 3500 кг. за Локомотивно депо Стара Загора, при ПТП - Пловдив

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 22.02.2024 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 15 500.00 лв без ДДС

16.02.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 21.02.2024 включително

  Провеждане на курс за “Консултант по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт”

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 26.02.2024.от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 315.

14.02.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 23.02.2024 г.

  Провеждане на курс за придобиване на професионална квалификация „Везнар” и за усъвършенстване на професионалната квалификация „Везнар” на служители на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 21.02.2024.от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 315.

09.02.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 20.02.2024 г.

  Доставка на работни ръкавици с 5 /пет/ пръста от кожа и плат и работни ръкавици с пет пръста, частично потопени в нитрил ,,БДЖ-Товарни превози“ЕООД

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 14.02.2024 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000,00 лв без ДДС

06.02.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 13.02.2024 включително

  Възстановяване на 40 /четиридесет/ броя радиаторни тела за охлаждане на водата на локомотиви серия 06.

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 19.02.2024 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 50 000,00 лв без ДДС

06.02.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 15.02.2024 включително

  Осигуряване/доставка на Интернет за нуждите на „БДЖ Товарни превози“ ЕООД“ за срок от една година

Отваряне на получените оферти ще се състои на 16.02.2024г. в гр. София, ул. Иван Вазов 3, ЦУ на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД

Прогнозна стойност:
до 50 000 без ДДС

31.01.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 15.02.2024 г.

  Доставка и монтаж на измервателни напреженови и токови трансформатори, средства за търговско измерване (електромери) и модеми в електрически локомотиви, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, съгласно БДС EN 50 463 – x:2012

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 02.02.2024 г. от 10:30 ч. в Административната сграда на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3.

Прогнозна стойност:
до 40 000 лв. без ДДС

23.01.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 01.02.2024 г.

Debug: ??x??