Директно възлагане

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП


Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/14894


Режим съгласно ЗОП: Всички Директно възлагане Обяви/Покани Процедури Пазарни консултации

  Проверка, зареждане и ремонт на налични противопожарни средства, обезпечаващи потребността на ,,БДЖ-ТП“ЕООД за едногодишен период.

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 18.03.2024 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 41 700 лв без ДДС

29.02.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 12.03.2024 включително.

  Проектиране, доставка, изграждане на необходима инфраструктура, монтаж и въвеждане в експлоатация на уредба за измерване статично натоварването на колелата (по оси) на локомотиви и товарни вагони в Локомотивно депо Дупница към ПТП София при „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 29.02.2024 г. от 14:00 ч. в Административната сграда на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 317.

Прогнозна стойност:
до 69 800,00 лв. без ДДС

19.02.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 28.02.2024 г. 16:00 часа

  Закупуване на лекотоварен автомобил до 3500 кг. за Локомотивно депо Стара Загора, при ПТП - Пловдив

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 22.02.2024 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 15 500.00 лв без ДДС

16.02.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 21.02.2024 включително

  Провеждане на курс за “Консултант по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт”

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 26.02.2024.от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 315.

14.02.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 23.02.2024 г.

  Провеждане на курс за придобиване на професионална квалификация „Везнар” и за усъвършенстване на професионалната квалификация „Везнар” на служители на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 21.02.2024.от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 315.

09.02.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 20.02.2024 г.

  Доставка на работни ръкавици с 5 /пет/ пръста от кожа и плат и работни ръкавици с пет пръста, частично потопени в нитрил ,,БДЖ-Товарни превози“ЕООД

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 14.02.2024 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000,00 лв без ДДС

06.02.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 13.02.2024 включително

  Възстановяване на 40 /четиридесет/ броя радиаторни тела за охлаждане на водата на локомотиви серия 06.

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 19.02.2024 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 50 000,00 лв без ДДС

06.02.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 15.02.2024 включително

  Осигуряване/доставка на Интернет за нуждите на „БДЖ Товарни превози“ ЕООД“ за срок от една година

Отваряне на получените оферти ще се състои на 16.02.2024г. в гр. София, ул. Иван Вазов 3, ЦУ на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД

Прогнозна стойност:
до 50 000 без ДДС

31.01.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 15.02.2024 г.

  Доставка и монтаж на измервателни напреженови и токови трансформатори, средства за търговско измерване (електромери) и модеми в електрически локомотиви, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, съгласно БДС EN 50 463 – x:2012

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 02.02.2024 г. от 10:30 ч. в Административната сграда на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3.

Прогнозна стойност:
до 40 000 лв. без ДДС

23.01.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 01.02.2024 г.

  Периодична метрологична проверка на средства за търговско измерване (електромери), монтирани в електровози , собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, съгласно „Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол”.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 02.02.2024 г. от 10:30 ч. в Административната сграда на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3.

23.01.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 01.02.2024 г.

  Текущ ремонт на покрив и част от фасадите на съседните сгради разположени около и над покрива (които са в най-лошо състояние към момента) на сграда „Стругарно и пневматично отделение, съблекални и складове” в Локомотивно депо Бургас.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 23.01.2024 г. от 14:00 ч. в Административната сграда на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 317.

Прогнозна стойност:
до 64 065,60 лв. без ДДС

17.01.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 22.01.2023 г. 16:00 ч.

Прогнозна стойност:
до 24 500 лв. с ДДС

15.01.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 19.01.2024 г.

  Доставка на лек автомобил, втора употреба с капацитет 7+1 пътнически места” за нуждите на ПТП Г.Оряховица

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 15.01.2024 година от 11.00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

Прогнозна стойност:
10000.00 лв.

09.01.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 12.01.2024 г.

  Доставка на спално бельо, възглавници, матраци и одеяла” за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД

Предоставя се възможност на участниците или техни упълномощени представители да присъстват на отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения на 11.01.2024 г. , 10,00 часа, в гр. София, ул. „Владимир Минков - Лотко” № 41- Административна сграда на ПТП-София.

Прогнозна стойност:
до 24 000 лв. без ДДС.

21.12.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 10.01.24 год.

  Сервизно обслужване и ремонт на газоразпределителни инсталации и отоплителните уреди работещи на природен газ, използвани за отопление на газифицираните обекти към “БДЖ – Товарни превози” ЕООД” за една година.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 21.12. 2023 г. от 11:00 часа в административната сграда на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД”, гр. София ул. Иван Вазов № 3, стая 332.

Прогнозна стойност:
до 18 000.00 лева без ДДС

13.12.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 19.12.2023 г.

  Годишен технически преглед на повдигателните съоръжения и съоръженията под налягане, използвани от „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за период от една година.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 21.12.2023 г. от 10:00 часа в административната сграда на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД”, гр. София ул. Иван Вазов № 3, стая 332.

Прогнозна стойност:
до 9 900.00 лева без ДДС

13.12.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 19.12.2023 г.

  Ежедневно осигуряване на хотелско настаняване на служители на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД в 6 /шест/ двойни и 1 /една/ тройна стаи за едногодишен период на територията на гр. Пирдоп

Разглеждане на постъпилите оферти - на 14.12.2023 година 10:30 часа, в сградата на ПТП София, гр.София, ул."Владимир Минков-Лотко" №41

06.12.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 13.12.2023 г., 16:00 ч. включително

Прогнозна стойност:
До 30 000 лв. без ДДС

21.11.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 24.11.2023г.

Debug: ??x??