Директно възлагане

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП


Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/14894


Режим съгласно ЗОП: Всички Директно възлагане Обяви/Покани Процедури Пазарни консултации

  Доставка на технически газове /кислород, ацетилен и въглероден диоксид/ за нуждите на ,,БДЖ - Товарни превози"ЕООД за едногодишен период.

Отваряне на получените ценови предложения, ще се състои на 12.10.2022 год. от 10.00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС.

04.10.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 11.10.2022 год. включително.

  Доставка на дърва за огрев за нуждите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 10.10.2022 година от 14,00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лева без ДДС

28.09.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 07.10.2022 година

  Осъществяване на международен сухопътен транспорт на резервни части за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за период от една година

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 04.10.2022. от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 332 А.

Прогнозна стойност:
до 29 990 лв. без ДДС

26.09.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 03.10.2022г.

  Отпечатване на знаци и сигнали по Наредба №РД-07/8 за нуждите на "БДЖ Товарни превози" ЕООД за едногодишен период.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 06.10.2022 година от 14,00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

Прогнозна стойност:
до 9000,00 лева без ДДС

26.09.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 05.10.2022 година

  Доставка и смяна на резервни части и консумативи за мобилен кран „FANTUZZI CS 45 KL, намиращ се в гр. Драгоман - контейнерен терминал

Отваряне на оферти 28.09.2022 г.- 10,00 часа в административната сграда на ПТП София, гр.София, ул. "Владимир Минков-Лотко" № 41

15.09.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 27.09.2022 г. , до 16,00 часа включително.

  Доставка на аптечки, лекарства и превързочни материали за нуждите на "БДЖ Товарни превози" ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 12.09.2022 година от 14:00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97

Прогнозна стойност:
до 23000,00 лева без ДДС.

30.08.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 09.09.2022 година.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв. без ДДС

30.08.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 05.09.2022 г. 16:45 ч.

  Доставка на резервни части и материали за зимна подготовка на локомотиви

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 22.08.2022 година от 14:00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97

Прогнозна стойност:
до 20 000 лв.без ДДС

10.08.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 31.08.2022 година

  Доставка на кварцов пясък, фракция 0,63мм, за нуждите на "БДЖ-Товарни превози"ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 26.07.2022 година от 14:00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97

Прогнозна стойност:
до 22000лв.без ДДС

12.07.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 21.07.2022 г.

  Проверка, зареждане и ремонт на налични противопожарни средства, обезпечаващи потребността на ,,БДЖ-ТП“ЕООД за период от шест месеца

Отваряне на получените ценови предложения, ще се състои на 27.07.2022 год. от 10.00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС

08.07.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 15.07.2022 год. включително

  Доставка на твърдосплавни пластини за нуждите на вагоноремонтни цехове и локомотивни депа на ,,БДЖ - Товарни превози"ЕООД

Отваряне на получените ценови предложения, ще се състои на 08.07.2022 год. от 10:00 часа, стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 20 000 лв без ДДС

29.06.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 06.07.2022 год. включително

  Доставка на Стоманено въже ф18мм за Ранжирна инсталация на коловоз за опасни товари в РЗ-Фериботен комплекс

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 04.07.2022 година от 14:00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97

Прогнозна стойност:
до 10 000лв. без ДДС

24.06.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 01.07.2022 година

  „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за период от една година”, делима на 3 /три/ обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Избор на изпълнител на застрахователна услуга, чрез сключване на задължителна групова застраховка „Трудова злополука“ на до 845 броя работници и служители в „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, за едногодишен период”. Обособена позиция № 2 – „Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователна услуга, чрез сключване на застраховка „Медицински разходи при заболяване и злополука за често пътуващи в чужбина лица, с осигурен асистанс” за до 178 служители в „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД за едногодишен период”. Обособена позиция № 3 – „Имуществено застраховане на дълготрайни материални активи /ДМА/ - сгради, собственост на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за едногодишен период”.

22.06.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 01.07.2022 г.

  Възстановяване чрез пренавиване на електрически двигатели за компресорите на електрически локомотиви серия 46 000 в Локомотивно депо Бургас при ,,БДЖ-ТП“ЕООД, ПТП - Пловдив

Отваряне на получените ценови предложения, ще се състои на 29.06.2022 год. от 10.00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС

21.06.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 28.06.2022 год. включително

  Доставка на калаена композиция К83, необходима за ремонт на опорно-осевите лагери на локомотиви серия 06,07 и 61 и за ремонт на лагерните втулки на сцепните щанги на локомотиви серия 52

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 14.06.2022 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС.

08.06.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 13.06.2022 включително.

  "Техническа подръжка и ремонт на винтови компресори" за нуждите на "БДЖ Товарни превози" ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 17.06.2022 година от 10:00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97

Прогнозна стойност:
до 15000,00 лева без ДДС

07.06.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 16.06.2022 година

  Отпечатване и доставка на номенклатурни книжни образци, формуляри и книги за нуждите на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 10.06.2022. от 10:30ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 332 А.

31.05.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 09.06.2022 г.

  Доставка на калаена композиция К83, необходима за ремонт на опорно-осевите лагери на локомотиви серия 06,07 и 61 и за ремонт на лагерните втулки на сцепните щанги на локомотиви серия 52

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 07.06.2022 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС

23.05.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 02.06.2022 включително

  Доставка на перилни и почистващи материали и препарати за нуждите на ,,БДЖ-Товарни превози“ЕООД

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка , ще се състои на 06.06.2022 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС

20.05.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 31.05.2022 включително

Debug: ??x??