Директно възлагане

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП


Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/14894


Режим съгласно ЗОП: Всички Директно възлагане Обяви/Покани Процедури Пазарни консултации

  Доставка на универсални плъзгачи и електро-графитни вставки за токоснематели на електрически ТПС

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 27.08.2020 год. 13:00 часа стая 825 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Македония № 2.

Прогнозна стойност:
до 21 000 лв без ДДС.

19.08.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 26.08.2020 год. включително.

  Боядисване (пребоядисване) на кранове, находящи се на територията на РЗ Фериботен комплекс - 3 броя и ВРЦ-Варна - 1 брой

Разглеждането на ценовите оферти и оповестяването на изпълнител ще се извърши на 31.08.2020 година от 14.00 часа в стая 201 в Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97.

Прогнозна стойност:
до 30000 лева без ДДС.

19.08.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 28.08.2020 година.

  Доставка на регистриращи скоростомерни ленти за тахографи тип RT система "HASLER" за нуждите на "БДЖ-Товарни превози"ЕООД за едногодишен период

Отваряне на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 25.08.2020 година от 14:00 часа в стая 201 на административната сграда на ПТП-Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв. без ДДС

13.08.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 24.08.2020 г. вкл.

  Доставка на лекарства и превързочни средства за дооборудване на аптечки и доставка на нови оборудвани аптечки за нуждите на "БДЖ-Товарни превози"ЕООД за едногодишен период

Отваряне на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 25.08.2020 година от 14,00 часа в стая 201 на административната сграда на ПТП-Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97

Прогнозна стойност:
до 13 000 лева без ДДС

13.08.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 24.08.2020 г. вкл.

Прогнозна стойност:
до 16 000 лв. без ДДС

11.08.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 25.08.2020 г.

  Доставка на 30 броя диелектрични заземителни щанги с преносими медни заземители (заземителни въжета) за окомплектоване инвентара на електрическите локомотиви, собственост на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 20.08.2020 г., 10,00 часа, в гр. София, на адрес: ул. „Владимир Минков Лотко” № 41, Административната сграда на ПТП София.

Прогнозна стойност:
до 25 000.00 лева без ДДС

05.08.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 19.08.2020 г. 16:00 часа

  Изготвяне на оценки на активи, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, необходими за определяне на начална цена при сключване на сделки на управление и разпореждане.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 05.08.2020 г. от 14,00ч. в гр. София, ул.”Иван Вазов” № 3, зала 209

Прогнозна стойност:
до 21 000 лв. без ДДС

17.07.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 31.07.2020 г.

  Доставка на ПРОПАН-БУТАН за нуждите на БДЖ-Товарни превози ЕООД за едногодишен период

Отваряне на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 23.07.2020 година от 14,00 часа в стая 201 на административната сграда на ПТП-Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97.

Прогнозна стойност:
до 9000 лева без ДДС

14.07.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 22.07.2020 година.

  Предаване на отпадък от опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества, образувани от дейността на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Оповестяването на ценовите предложения на дата 20.07.2020 год., 10.00 часа, Административна сграда ПТП – Пловдив с адрес: гр. Пловдив, бул. Македония № 2.

Прогнозна стойност:
до 20 000 лв. без ДДС

08.07.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 17.07.2020 год.

  Събаряне на сграда „Дървена барака”, находяща се в гр. Варна, ул. "Ивайло" № 64 А, собственост на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД.

Отварянето на офертите за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения, ще се състои на 14.07.2020 г. от 14,00 часа.

Прогнозна стойност:
до 5 500 лв. без ДДС

26.06.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 16,30 часа на 10.07.2020 г.

  Ремонт по необходимост на „Резервни стаи” – ЕП-Каспичан" при ПТП Горна Оряховица.

Отварянето на офертите за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения, ще се състои на 14.07.2020 г. от 10,00 часа.

Прогнозна стойност:
до 45 000 лв. без ДДС

26.06.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 16,30 часа на 10.07.2020 г.

  Изработване и доставка на метални пломби за пломбиране на вагони и контейнери в международно съобщение

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 08.07.2020 г. от 14,00 ч. в административната сграда на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3

Прогнозна стойност:
30 000,00 лв. без ДДС

24.06.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 07.07.2020 г.

  Сключване на застраховка за задължително застраховане на работниците / служителите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за риск „Трудова злополука” за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповедстяването на ценовите предложения ще се състои на 07.07.2020 г. в 10,30 часа, в гр.София, ул. „Владимир Минков –Лотко” № 41, административната сграда на Поделение за товарни превози София.

Прогнозна стойност:
до 9 000,00 лева без ДДС.

22.06.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 06.07.2020 г.,16.00 часа

  Доставка на скрепителни материали за текущо поддържане на железния път, собственост на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД през 2020 година

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 06.07.2020 г., 10,00 часа, в гр. София, на адрес: ул. „Владимир Минков Лотко” № 41, Административната сграда на ПТП София.

Прогнозна стойност:
до 21 400.00 лева без ДДС

22.06.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 03.07.2020 г. 16:00 часа

  Доставка на вода в бутилки по 1,5 литра за питейни нужди на правоимащия персонал на "БДЖ-Товарни превози"ЕООД за едногодишен период

Отваряне на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 30.06.2020 година от 14,00 часа в стая 201 на административната сграда на ПТП-Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лева без ДДС

17.06.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 29.06.2020 година

  Доставка на водоустойчиви шперплатови плоскости за ремонта на покрити товарни вагони тип Gabs във вагоноремонтните цехове на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за обезпечаване необходимостта за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 30.06.2020 г. в 10,00 часа, в гр.София, ул. „Владимир Минков –Лотко” № 41, административната сграда на Поделение за товарни превози София

Прогнозна стойност:
до 30 000.00 лева без ДДС

15.06.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 29.06.2020 г., 16:00 часа

  Доставка на КАФЕ, ЧАЙ И ЗАХАР за нуждите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за едногодишен период

Отваряне на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 23.06.2020 година от 14,00 часа в стая 201 на административната сграда на ПТП-Горна Оряховица, ул."Цар Освободител"№97

Прогнозна стойност:
до 15000 лева без ДДС

09.06.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 22.06.2020 година

  Доставка на перилни и почистващи материали и препарати за нуждите на ,,БДЖ-Товарни превози"ЕООД за едногодишен период.

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 18.06.2020 год. 10:00 часа стая 825 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Македония № 2.

Прогнозна стойност:
до 15 000 лв без ДДС.

08.06.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 17.06.2020 год.

  ДОСТАВКА НА ПАМУЧНИ ПАРЦАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА "БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ"ЕООД ЗА ЕДНОГОДИШЕН ПЕРИОД

Отваряне на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 16.06.2020 година от 14,00 часа в стая 201 на административната сграда на ПТП-Горна Оряховица, ул."Цар Освободител"№97

Прогнозна стойност:
до 10000 лева без ДДС

04.06.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 15.06.2020 година

  Дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД) на сгради и открити площи, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и тези, които се ползват под наем от „БДЖ – Товарни превози” ЕООД” за тригодишен период

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 16.06.2020 год., в 10:00 часа, в стая 409 в Административната сграда на Централно управление на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3

Прогнозна стойност:
до 19 000,00 лв. без ДДС

04.06.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 15.06.2020 г. до 16:30 часа

Debug: ??x??