Директно възлагане

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП


Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/14894


Режим съгласно ЗОП: Всички Директно възлагане Обяви/Покани Процедури Пазарни консултации

  Доставка на профилна стомана за бандажни осигурителни пръстени за колоосите на тяговия подвижен състав на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 09.09.2021 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС.

26.08.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 07.09.2021 год. включително

  Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT 9, RT 12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за всички серии локомотиви на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 02.09.2021 год. 09:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв

23.08.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 01.09.2021 год. включително

  Доставка на технически газове (кислород, ацетилен и въглероден диоксид) за нуждите на ,,БДЖ-Товарни превози”ЕООД за едногодишен период

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 27.08.2021 год. 11:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС

19.08.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 26.08.2021 год. включително

  Доставка на регистриращи скоростомерни ленти за тахографи тип RT система "HASLER" за нуждите на БДЖ-Товарни превози ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 19.08.2021 година от 10:00 часа в стая 201 на Администретивната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97.

Прогнозна стойност:
30 000 лева

09.08.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 18.08.2021 година

  Доставка на преходни резистори (съпротивления) за Автотрансформаторният тягов превключвател (АТП)“

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 10.08.2021 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС.

02.08.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 09.08.2021 год. включително

Прогнозна стойност:
до 30 000.00 лева без ДДС

27.07.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 10/десет/ дни от публикуване на настоящата покана

Прогнозна стойност:
до 10 000 лв. без ДДС.

27.07.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 16,00 часа на 05.08.2021 г , включително.

  Осъществяване на международен сухопътен транспорт на резервни части за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за период от една година

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 30.07.2021 от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 332 А

Прогнозна стойност:
до 20 000,00 лв. без ДДС

16.07.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 29.07.2021г.

  Покана за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на 1 брой траверсопробивна машина (преносима с ДВГ) заедно с по 2 броя бургии за нея (16 и 18 мм)“

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 03.08.2021 г., 10,00 часа, в гр. София, на адрес: ул. „Владимир Минков Лотко” № 41, Административната сграда на ПТП София.

Прогнозна стойност:
до 10000.00 лева без ДДС

09.07.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 23.07.2021 г. 16:00 часа

  Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователна услуга , чрез сключване на задължителна застраховка „Трудова злополука” на работниците и служителите в „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период

Отварянето и разглеждането на постъпилите оферти ще се извърши на 13.07.2021 г. от 10,00 часа в сградата на ПТП - София, гр. София, ул. "Владимир Минков-Лотко" № 41

Прогнозна стойност:
до 10 000 лв. без ДДС

28.06.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 12.07.2021 г. вкл.

  ПОЧИСТВАНЕ НА ОСТАТЪЧЕН ЦИМЕНТ ОТ 9 БРОЯ ТОВАРНИ ВАГОН-ЦИМЕНТОВОЗИ СЕР.932 В БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 25.06.2021 година от 10,00 часа в стая 201 на Администретивната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97.

Прогнозна стойност:
до 11500,00 лева без ДДС.

17.06.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 24.06.2021 година.

  ДОСТАВКА НА КВАРЦОВ ПЯСЪК В РАЗФАСОВКА БИГБЕГ 1,3 ТОНА ЗА НУЖДИТЕ НА "БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ"ЕООД ЗА ЕДНОГОДИШЕН ПЕРИОД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 25.06.2021 година от 10,00 часа в стая 201 на Администретивната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97.

Прогнозна стойност:
22 000,00 лева без ДДС

15.06.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 24.06.2021 година

  Проверка, зареждане и ремонт на налични противопожарни средства, обезпечаващи потребността на ,,БДЖ-ТП“ЕООД за едногодишен период.

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 23.06.2021 год. 13:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС.

14.06.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 21.06.2021 год. включително.

  Предоставяне на обществена фиксирана телефонна мрежа на гласови телефонни и факсимилни услуги за нуждите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за период от две години.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 21.06.2021 г. от 10:00 ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 319.

Прогнозна стойност:
до 5100 лв. без ДДС

10.06.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 18.06.2021 г. 16:45 ч.

  Доставка на маркови компютри и монитори втора употреба

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 04.06.2021 г. от 10:00 ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 318.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв. без ДДС

25.05.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 03.06.2021 г. 16:45

  Годишна проверка на апаратура за безразрушителен контрол, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД” за 2021 година

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 03.06.2021 г. от 10:00 ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 345.

Прогнозна стойност:
до 7000 лв. без ДДС

21.05.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 02.06.2021 г. 16:45 ч.

  Проверка, зареждане и ремонт на налични противопожарни средства, обезпечаващи потребността на ,,БДЖ-ТП“ЕООД за едногодишен период

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 07.06.2021 год. 13:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС

19.05.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 04.06.2021 год. включително

  Отпечатване и доставка на номенклатурни книжни образци, формуляри и книги за нуждите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за едногодишен период.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 14.06.2021 г. от 14:00 ч. в зала 209 в административната сграда на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3.

Прогнозна стойност:
20 000 лв. без ДДС

12.05.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 11.06.2021 г.

  Изработване и доставка на метални пломби за пломбиране на вагони и контейнери в международно съобщение.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 17.05.2021 г. от 14:00 ч. в административната сграда на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3.

Прогнозна стойност:
30 000,00 лв. без ДДС

26.04.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 14.05.2021 г.

  Доставка на буксови ресорни комплекти от окачването на електрически локомотиви серия 46

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 05.05.2021 год. 11:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС

20.04.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 29.04.2021 год. включително

Debug: ??x??