Директно възлагане

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП


Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/14894


Режим съгласно ЗОП: Всички Директно възлагане Обяви/Покани Процедури Пазарни консултации

  „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за период от една година”, делима на 3 /три/ обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Избор на изпълнител на застрахователна услуга, чрез сключване на задължителна групова застраховка „Трудова злополука“ на до 845 броя работници и служители в „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, за едногодишен период”. Обособена позиция № 2 – „Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователна услуга, чрез сключване на застраховка „Медицински разходи при заболяване и злополука за често пътуващи в чужбина лица, с осигурен асистанс” за до 178 служители в „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД за едногодишен период”. Обособена позиция № 3 – „Имуществено застраховане на дълготрайни материални активи /ДМА/ - сгради, собственост на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за едногодишен период”.

22.06.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 01.07.2022 г.

  Възстановяване чрез пренавиване на електрически двигатели за компресорите на електрически локомотиви серия 46 000 в Локомотивно депо Бургас при ,,БДЖ-ТП“ЕООД, ПТП - Пловдив

Отваряне на получените ценови предложения, ще се състои на 29.06.2022 год. от 10.00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС

21.06.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 28.06.2022 год. включително

  Доставка на калаена композиция К83, необходима за ремонт на опорно-осевите лагери на локомотиви серия 06,07 и 61 и за ремонт на лагерните втулки на сцепните щанги на локомотиви серия 52

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 14.06.2022 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС.

08.06.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 13.06.2022 включително.

  "Техническа подръжка и ремонт на винтови компресори" за нуждите на "БДЖ Товарни превози" ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 17.06.2022 година от 10:00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97

Прогнозна стойност:
до 15000,00 лева без ДДС

07.06.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 16.06.2022 година

  Отпечатване и доставка на номенклатурни книжни образци, формуляри и книги за нуждите на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 10.06.2022. от 10:30ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 332 А.

31.05.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 09.06.2022 г.

  Доставка на калаена композиция К83, необходима за ремонт на опорно-осевите лагери на локомотиви серия 06,07 и 61 и за ремонт на лагерните втулки на сцепните щанги на локомотиви серия 52

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 07.06.2022 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС

23.05.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 02.06.2022 включително

  Доставка на перилни и почистващи материали и препарати за нуждите на ,,БДЖ-Товарни превози“ЕООД

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка , ще се състои на 06.06.2022 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС

20.05.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 31.05.2022 включително

  Доставка на ВОДА ЗА ПИТЕЙНИ НУЖДИ за правоимащия персонал на "БДЖ-Товарни превози"ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 03.06.2022 година от 10:00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97

Прогнозна стойност:
до 30000 лева без ДДС

19.05.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 02.06.2022 година

  Годишна проверка на апаратура за безразрушителен контрол, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД” за 2022 година

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 31.05.2022 г. от 10:00 ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 345.

Прогнозна стойност:
до 7000 лв. без ДДС

18.05.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 30.05.2022 г. 16:45

  Закупуване на 1 брой товарен автомобил втора употреба за нуждите на ПТП-София

Отваряне на офертите 23.05.2022 г. 10:30 часа в административна сграда ПТП София, гр.София, ул."Владимир Минков-Лотко" №41

Прогнозна стойност:
до 15 000 лв без ДДС

12.05.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 19.05.2022 г.- 16:00 часа

  Охрана със СОТ на обекти: База за ремонт на контейнери /БРК/ - град Димитровград и Помпена станция град Димитровград за едногодишен период

Отваряне на получените ценови предложения, ще се състои на 19.05.2022 год. от 10.30 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 11 000 лв без ДДС

10.05.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 17.05.2022 год. включително

  Доставка на мрежово оборудване за изграждане и оптимизиране на вътрешнo ведомстената ИТ инфраструктура

Отваряне на получените ценови предложения ще се състои на 17.05.2022 год. от 10:00 часа, стая 318 в Административната сграда на "БДЖ-ТП" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов", 3

Прогнозна стойност:
до 7 000 лв.

10.05.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 16.05.2022 г включително

  Закупуване на рециклиран дизелов мотокар за нуждите на Локомотивно депо Бургас

Отваряне на получените ценови предложения ще се състои на 18.05.2022 год. от 10:30 часа, стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3, ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС

05.05.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 17.05.2022 год. включително

  Ремонт на 4/четири/ броя колооси /подмяна на детайли от колоосите/ и транспортна услуга за Локомотивно депо Бургас.

Отваряне на получените ценови предложения, ще се състои на 13.05.2022 год. от 10.00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС

04.05.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 12.05.2022 год. включително

Прогнозна стойност:
до 15 000 лв. без ДДС.

28.04.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 11.05.2022 г. - 16,00 часа

  Изготвяне до 30 броя на оценки за определяне на наемна цена на нежилищни недвижими имоти, в т.ч. земя, земя и сгради, сгради, в т.ч. с включен инвентар и/или трайно прикрепени машини, съоръжения и други.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 12.05.2022.от 10:30ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 326.

27.04.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 11.05.2022 г.

  Сервизно обслужване и ремонт на GPS устройства, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за срок от 2 (две) години.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 13.05.2022.от 10:30ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3

Прогнозна стойност:
до 30 000 лева без ДДС

21.04.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 05.05.2022г.

  Изготвяне на оценки на Активи, собственост на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, необходими за определяне на пазарна стойност“, делима на 3 обособени позиции

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 11.05.2022.от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 326.

20.04.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 10.05.2022 г.

Debug: ??x??