Директно възлагане

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП


Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/14894


Режим съгласно ЗОП: Всички Директно възлагане Обяви/Покани Процедури Пазарни консултации

  Доставка на инструменти и материали за зимна подготовка за 2021/2022 г.

Отваряне на получените оферти на 03.11.2021 г. от 10,30 часа в сградата на ПТП София, ул."Владимир Минков-Лотко" №41

Прогнозна стойност:
до 10 000 лева без ДДС

20.10.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 16,00 часа на 29.10.2021 г.

  Избор на застрахователно дружество за предоставяне на застрахователна услуга – „Гражданска отговорност на релсови превозни средства спрямо трети лица” за срок от една година.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 21.10.2021. от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 332 А.

Прогнозна стойност:
до 30 000,00 лв. с включен данък върху застрахователната премия.

11.10.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 20.10.2021 г.

  Избор на застрахователно дружество за предоставяне на застрахователна услуга – застраховка „Отговорност на превозвача спрямо превозваните товари”, за срок от една година.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 21.10.2021 г. от 10:00 ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 332 А.

Прогнозна стойност:
до 30 000,00 лв. с включен данък върху застрахователната премия

11.10.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 20.10.2021 г.

  Предоставяне на застрахователни услуги – сключване на застрахователни договори за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите на 33 МПС и застраховка „Каско” на 17 МПС, собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за срок от една година

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 08.10.2021.от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 319

Прогнозна стойност:
за застраховка „Гражданска отговорност“ до 5 800 лв.; за застраховка „Каско“ до 2 200 лв.

29.09.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 07.10.2021 г.

  ДОСТАВКА НА ПРОПАН-БУТАН ЗА НУЖДИТЕ НА "БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ"ЕООД ЗА ЕДНОГОДИШЕН ПЕРИОД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 06.10.2021 година от 10:00 часа в стая 201 на Администретивната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97

Прогнозна стойност:
до 11 000 лева без ДДС

24.09.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 05.10.2021 година

  Доставка на регистриращи скоростомерни ленти за тахографи тип RT система "HASLER" за нуждите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 04.10.2021 година от 10:00 часа в стая 201 на Администретивната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97

Прогнозна стойност:
до 30 000 лева без ДДС

21.09.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 01.10.2021 година

  Сервизно обслужване и ремонт на газоразпределителни инсталации и отоплителните уреди работещи на природен газ, използвани за отопление на газифицираните обекти към “БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои н 27.09. 2021 г. от 11.00 часа в административната сграда на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД”, гр. София ул. Иван Вазов № 3, стая 332.

Прогнозна стойност:
до 30 000.00 лева без ДДС

17.09.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 24.09.2021 г.

  Извършване на универсални и неуниверсални пощенски и куриерски услуги за нуждите на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД за период от две години

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 29.09.2021.от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 319.

Прогнозна стойност:
22 060,00 лв. без ДДС

17.09.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 01.10.2021 г. включително

  Избор на застрахователно дружество за предоставяне на застрахователна услуга –"Гражданска отговорност на релсови превозни средства спрямо трети лица”, за срок от една година

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 27.09.2021. от 10,00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 332 А.

Прогнозна стойност:
до 30 000,00 лв. с включен данък върху застрахователната премия.

15.09.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 24.09.2021 г.

  Избор на застрахователно дружество за предоставяне на застрахователна услуга – застраховка „Отговорност на превозвача спрямо превозваните товари”, за срок от една година

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 27.09.2021. от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 332 А

Прогнозна стойност:
до 30 000,00 лв. с включен данък върху застрахователната премия

15.09.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 24.09.2021г.

Прогнозна стойност:
до 10 000 лева без ДДС

14.09.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 30.09.2021 г. 16:00 часа включително

  Основен ремонт на два броя турбокомпресори VTR 250 за дизелови локомотиви серия 55

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 06.10.2021 год. 11:30 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС.

10.09.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 27.09.2021 год. включително.

  Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT 9, RT 12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за всички серии локомотиви на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 20.09.2021 год. 09:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС.

08.09.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 15.09.2021 год. включително.

  ДОСТАВКА НА ПРОПАН-БУТАН ЗА НУЖДИТЕ НА "БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ"ЕООД ЗА ЕДНОГОДИШЕН ПЕРИОД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 16.09.2021 година от 10:00 часа в стая 201 на Администретивната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97.

Прогнозна стойност:
до 9000 лева без ДДС.

03.09.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 15.09.2021 година.

  Метрологична проверка на анализатори за алкохол в дъха

Отварянето на получените оферти за участието в обществената поръчка ще се състои на 07.09.2021 г. от 11:00 ч. в гр. София ул. "Иван Вазов" №3 зала 101.

26.08.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 07.09.2021 г.

  Доставка на профилна стомана за бандажни осигурителни пръстени за колоосите на тяговия подвижен състав на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 09.09.2021 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС.

26.08.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 07.09.2021 год. включително

  Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT 9, RT 12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за всички серии локомотиви на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 02.09.2021 год. 09:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв

23.08.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 01.09.2021 год. включително

  Доставка на технически газове (кислород, ацетилен и въглероден диоксид) за нуждите на ,,БДЖ-Товарни превози”ЕООД за едногодишен период

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 27.08.2021 год. 11:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС

19.08.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 26.08.2021 год. включително

  Доставка на регистриращи скоростомерни ленти за тахографи тип RT система "HASLER" за нуждите на БДЖ-Товарни превози ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 19.08.2021 година от 10:00 часа в стая 201 на Администретивната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97.

Прогнозна стойност:
30 000 лева

09.08.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 18.08.2021 година

  Доставка на преходни резистори (съпротивления) за Автотрансформаторният тягов превключвател (АТП)“

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 10.08.2021 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС.

02.08.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 09.08.2021 год. включително

Debug: ??x??