Директно възлагане

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП


Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/14894


Режим съгласно ЗОП: Всички Директно възлагане Обяви/Покани Процедури Пазарни консултации

  Доставка на буксови лагери за електрически локомотиви серия 46 000 в Локомотивно депо Бургас при ,,БДЖ-ТП"ЕООД, ПТП - Пловдив

Отваряне на получените ценови предложения, ще се състои на 03.11.2022 год. от 10.00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 15 000 лв без ДДС

25.10.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 01.11.2022 год. включително

  Демонтаж на стари съществуващи стоманени ролетни врати, изработка и монтаж на стоманени ролетни врати 2 /два/ броя с адрес: гр. Бургас 8000, Северна промишлена зона, Локомотивно депо гр. Бургас, собственост на ,,БДЖ-ТП"ЕООД

Отваряне на получените ценови предложения, ще се състои на 02.11.2022 год. от 10.00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 15 000 лв без ДДС

20.10.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 31.10.2022 год. включително

  ,Доставка на профилна стомана за бандажни осигурителни пръстени за колоосите на тягов подвижен състав на ,,БДЖ-Товарни превози"ЕООД

Отваряне на получените ценови предложения, ще се състои на 25.10.2022 год. от 10.00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС

17.10.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 24.10.2022 год. включително

  Доставка на буксови лагери за електрически локомотиви серия 46 000 в Локомотивно депо Бургас при ,,БДЖ-ТП"ЕООД, ПТП - Пловдив

Отваряне на получените ценови предложения, ще се състои на 21.10.2022 год. от 10.00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС

13.10.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 20.10.2022 год. включително

  Измерване факторите на работната среда в "БДЖ Товарни превози" ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 24.10.2022 година от 14,00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

Прогнозна стойност:
до 12000,00 лева без ДДС

12.10.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 21.10.2022 година

  Доставка на инструменти и материали за зимна подготовка за нуждите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за 2022/2023 година

Отваряне на постъпилите оферти - 24.10.2022 г. 10,00 часа в административната сграда на ПТП София, гр.София, ул."Владимир Минков - Лотко" №41

Прогнозна стойност:
до 15 000 лв без ДДС.

11.10.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 20.10.2022 г. 16,00 часа

  Охрана със СОТ на обекти: База за ремонт на контейнери /БРК/ - град Димитровград и Помпена станция град Димитровград за едногодишен период

Отваряне на получените ценови предложения, ще се състои на 13.10.2022 год. от 10.30 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 12 000 лв без ДДС

05.10.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 12.10.2022 год. включително

  Доставка на Кафе, чай и захар за правоимащия персонал на "БДЖ-Товарни превози"ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 13.10.2022 година от 10,00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

Прогнозна стойност:
до 20 000 лева без ДДС

04.10.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 13.10.2022г.

  Доставка на технически газове /кислород, ацетилен и въглероден диоксид/ за нуждите на ,,БДЖ - Товарни превози"ЕООД за едногодишен период.

Отваряне на получените ценови предложения, ще се състои на 12.10.2022 год. от 10.00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС.

04.10.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 11.10.2022 год. включително.

  Доставка на дърва за огрев за нуждите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 10.10.2022 година от 14,00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лева без ДДС

28.09.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 07.10.2022 година

  Осъществяване на международен сухопътен транспорт на резервни части за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за период от една година

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 04.10.2022. от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 332 А.

Прогнозна стойност:
до 29 990 лв. без ДДС

26.09.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 03.10.2022г.

  Отпечатване на знаци и сигнали по Наредба №РД-07/8 за нуждите на "БДЖ Товарни превози" ЕООД за едногодишен период.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 06.10.2022 година от 14,00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

Прогнозна стойност:
до 9000,00 лева без ДДС

26.09.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 05.10.2022 година

  Доставка и смяна на резервни части и консумативи за мобилен кран „FANTUZZI CS 45 KL, намиращ се в гр. Драгоман - контейнерен терминал

Отваряне на оферти 28.09.2022 г.- 10,00 часа в административната сграда на ПТП София, гр.София, ул. "Владимир Минков-Лотко" № 41

15.09.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 27.09.2022 г. , до 16,00 часа включително.

  Доставка на аптечки, лекарства и превързочни материали за нуждите на "БДЖ Товарни превози" ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 12.09.2022 година от 14:00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97

Прогнозна стойност:
до 23000,00 лева без ДДС.

30.08.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 09.09.2022 година.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв. без ДДС

30.08.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 05.09.2022 г. 16:45 ч.

  Доставка на резервни части и материали за зимна подготовка на локомотиви

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 22.08.2022 година от 14:00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97

Прогнозна стойност:
до 20 000 лв.без ДДС

10.08.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 31.08.2022 година

  Доставка на кварцов пясък, фракция 0,63мм, за нуждите на "БДЖ-Товарни превози"ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 26.07.2022 година от 14:00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97

Прогнозна стойност:
до 22000лв.без ДДС

12.07.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 21.07.2022 г.

  Проверка, зареждане и ремонт на налични противопожарни средства, обезпечаващи потребността на ,,БДЖ-ТП“ЕООД за период от шест месеца

Отваряне на получените ценови предложения, ще се състои на 27.07.2022 год. от 10.00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС

08.07.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 15.07.2022 год. включително

  Доставка на твърдосплавни пластини за нуждите на вагоноремонтни цехове и локомотивни депа на ,,БДЖ - Товарни превози"ЕООД

Отваряне на получените ценови предложения, ще се състои на 08.07.2022 год. от 10:00 часа, стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 20 000 лв без ДДС

29.06.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 06.07.2022 год. включително

  Доставка на Стоманено въже ф18мм за Ранжирна инсталация на коловоз за опасни товари в РЗ-Фериботен комплекс

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 04.07.2022 година от 14:00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97

Прогнозна стойност:
до 10 000лв. без ДДС

24.06.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 01.07.2022 година

Debug: ??x??