Директно възлагане

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП


Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/14894


Режим съгласно ЗОП: Всички Директно възлагане Обяви/Покани Процедури Пазарни консултации

  Доставка на петслойни и трислойни металогумени пакети за първичното окачване на електрически локомотиви серия 46

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка , ще се състои на 07.03.2022 год. 11:30 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС

21.02.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 02.03.2022 год. включително

  Ремонт на колянов вал на ДД на локомотив 55-003 в ЕП-Плевен

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 02.03.2022 година от 10:00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97

Прогнозна стойност:
до 21000 лева без ДДС.

18.02.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 01.03.2022 година

  Провеждане на курс за придобиване на професионална квалификация „Везнар” и за усъвършенстване на професионалната квалификация „Везнар” на служители на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 24.02.2022.от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 315.

Прогнозна стойност:
до 10 000,00 лв. без ДДС

15.02.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 23.02.2022 г.

  Доставка на маркови компютри и монитори втора употреба в две обособени позиции

Отваряне на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 21.02.2022г. от 10:00 часа в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. Иван Вазов 3, в стая 318

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв. без ДДС

10.02.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 18.02.2022 г.

  Провеждане на курс за “Консултант по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт”

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 21.02.2022.от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 315.

Прогнозна стойност:
до 21 000,00 лв. без ДДС

09.02.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 17.02.2022 г.

  Извършване на периодични прегледи на железопътни цистерни за превоз на опасни товари, собственост на "БДЖ-ТП" ЕООД, съгласно определенията в Правилника RID, с изключение на клас 2, за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 31.01.2022. от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 332 А

Прогнозна стойност:
до 40 000,00 лв. без ДДС

14.01.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 28.01.2022г.

  Закупуване на нов дизелов мотокар за нуждите на Локомотивно депо Бургас при ПТП - Пловдив

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 20.01.2022 год. 11:30 часа, стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет. 2

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС

10.01.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 19.01.2022 год. включително

  Доставка на еластични системи за окачване на електрически локомотиви серия 46

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 08.12.2021 год. 11:20 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС

26.11.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 07.12.2021 год. включително

  Доставка на Дърва за огрев за нуждите на "БДЖ-Товарни превози"ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 06.12.2021 година от 14:00 часа в стая 201 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97

Прогнозна стойност:
до 30000 лв.без ДДС

26.11.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 03.12.2021 г.

  Доставка на стоманено въже ф18мм за ранжирна инсталация на коловоз за опасни товари в РЗ - Фериботен комплекс

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 22.11.2021 година от 14:00 часа в стая 201 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97.

Прогнозна стойност:
до 10 х.лв.без ДДС

15.11.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 19.11.2021 година.

  Доставка на резервни части и ремонт на мотокар - високоповдигач 3,5 тона с производител Балканкар модел Рекорд 2 ползващ се в Локомотивно депо Бургас при ПТП Пловдив

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 15.11.2021 год. 11:30 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2

Прогнозна стойност:
до 15 000 лв без ДДС

05.11.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 12.11.2021 год. включително

  Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователна услуга, чрез сключване на „Застраховка медицински разходи при заболяване и злополука за често пътуващи в чужбина лица, с осигурен асистанс” на работници и служители в „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД за едногодишен период.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 23.11.2021 г., 10,00 часа, в гр. София, на адрес: ул. „Владимир Минков Лотко” № 41, Административната сграда на ПТП София.

Прогнозна стойност:
до 14 000.00 лева без ДДС

04.11.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 18.11.2021 г. 16:00 часа

  Доставка на инструменти и материали за зимна подготовка за 2021/2022 г.

Отваряне на получените оферти на 03.11.2021 г. от 10,30 часа в сградата на ПТП София, ул."Владимир Минков-Лотко" №41

Прогнозна стойност:
до 10 000 лева без ДДС

20.10.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 16,00 часа на 29.10.2021 г.

  Избор на застрахователно дружество за предоставяне на застрахователна услуга – „Гражданска отговорност на релсови превозни средства спрямо трети лица” за срок от една година.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 21.10.2021. от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 332 А.

Прогнозна стойност:
до 30 000,00 лв. с включен данък върху застрахователната премия.

11.10.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 20.10.2021 г.

  Избор на застрахователно дружество за предоставяне на застрахователна услуга – застраховка „Отговорност на превозвача спрямо превозваните товари”, за срок от една година.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 21.10.2021 г. от 10:00 ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 332 А.

Прогнозна стойност:
до 30 000,00 лв. с включен данък върху застрахователната премия

11.10.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 20.10.2021 г.

  Предоставяне на застрахователни услуги – сключване на застрахователни договори за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите на 33 МПС и застраховка „Каско” на 17 МПС, собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за срок от една година

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 08.10.2021.от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 319

Прогнозна стойност:
за застраховка „Гражданска отговорност“ до 5 800 лв.; за застраховка „Каско“ до 2 200 лв.

29.09.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 07.10.2021 г.

  ДОСТАВКА НА ПРОПАН-БУТАН ЗА НУЖДИТЕ НА "БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ"ЕООД ЗА ЕДНОГОДИШЕН ПЕРИОД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 06.10.2021 година от 10:00 часа в стая 201 на Администретивната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97

Прогнозна стойност:
до 11 000 лева без ДДС

24.09.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 05.10.2021 година

  Доставка на регистриращи скоростомерни ленти за тахографи тип RT система "HASLER" за нуждите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 04.10.2021 година от 10:00 часа в стая 201 на Администретивната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97

Прогнозна стойност:
до 30 000 лева без ДДС

21.09.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 01.10.2021 година

  Сервизно обслужване и ремонт на газоразпределителни инсталации и отоплителните уреди работещи на природен газ, използвани за отопление на газифицираните обекти към “БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои н 27.09. 2021 г. от 11.00 часа в административната сграда на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД”, гр. София ул. Иван Вазов № 3, стая 332.

Прогнозна стойност:
до 30 000.00 лева без ДДС

17.09.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 24.09.2021 г.

  Извършване на универсални и неуниверсални пощенски и куриерски услуги за нуждите на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД за период от две години

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 29.09.2021.от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 319.

Прогнозна стойност:
22 060,00 лв. без ДДС

17.09.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 01.10.2021 г. включително

Debug: ??x??