Директно възлагане

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП


Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/14894


Режим съгласно ЗОП: Всички Директно възлагане Обяви/Покани Процедури Пазарни консултации

  Доставка на табели и ръкохватки за режимните обръщатели на спирачните системи на товарни вагони

Отваряне на офертите - 21.03.2023 г. 10,00 часа в административната сграда на ПТП София, гр.София, ул."Владимир Минков-Лотко" №41

13.03.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 20.03.2023 г. 16,00 часа включително

  Доставка на препарат за третиране на треви и храсти с „Глифос 36 СЛ”, около сградите в имоти, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за 2023 г. – 900 литра.

Отваряне на получените ценови предложения, ще се състои на 21.03.2023год. от 10.00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 15000 лв без ДДС

13.03.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 20.03.2023 год. включително

  Доставка на разпръсквачи за дизелови локомотиви

Отваряне на ценовите предложения ще се състои на 21.03.2023 г. в 14:00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП Горна Оряховица, ул. " Цар Освободител" №97.

Прогнозна стойност:
до 30000 лева без ДДС

08.03.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 17.03.2023 г.

  Доставка на 4(четири) броя термовизионни инфрачервени камери за нуждите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 13.03.2023г. от 14:00 ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3.

01.03.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 10.03.2023 г.

  Изготвяне на заявлени, регистрация и въвеждане в експлоатация на собствено водовземно съоръжение от подземни води за стопански цели с ПИ с ИНДТ № 5678.551.37, собственост на „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД

Отваряне на получените ценови предложения, ще се състои на 09.03.2023год. от 10.30 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 8 500 лв без ДДС.

27.02.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 07.03.2023 год. включително.

  Провеждане на курс за “Консултант по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт”

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 16.02.2023.от 10:00 ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 315.

06.02.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 15.02.2023 г.

  Доставка на до 3 /три/ броя преносими генератори за ток за нуждите на "БДЖ-ТП" ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 16.02.2023 г. от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 332 А.

Прогнозна стойност:
до 18 000 лв без ДДС

06.02.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 15.02.2023 г.

  Ежедневно осигуряване на хотелско настаняване на служители на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД в 5 /пет/ двойни стаи за едногодишен период на територията на гр.Пирдоп

Отваряне на получените оферти 09.02.2023 г. -10,30 часа в сградата на ПТП София, гр.София, ул."Владимир Минков-Лотко" №41

01.02.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 08.02.2023 г. 16,00 часа включително.

  „Провеждане на курс за придобиване на професионална квалификация „Везнар” и за усъвършенстване на професионалната квалификация „Везнар” на служители на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД”

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 10.02.2023.от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 315.

31.01.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 08.02.2023 г.

14.12.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 22.12.2022 г.

  Доставка на електрически материали и консумативи за нуждите на ,,БДЖ-ТП"ЕООД за едногодишен период

Отваряне на получените ценови предложения, ще се състои на 07.12.2022 год. от 10.30 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 18 000 лв без ДДС

25.11.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 02.12.2022 год. включително

  Доставка на регистриращи скоростомерни ленти за тахографи тип RT система ,,HASLER“ за нуждите на ,,БДЖ – Товарни превози”ЕООД“ за едногодишен период

Отваряне на получените ценови предложения, ще се състои на 05.12.2022 год. от 10.00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС

23.11.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 02.12.2022 год. включително

  Боядисване на локомотиви - 4 броя, от парка на Локомотивно депо - Русе

Отваряне на ценовите предложения и оповестяване на изпълнител на поръчката ще се състои на 02.12.2022 година в 10,00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител"№97.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лева без ДДС

22.11.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 01.12.2022 година

  Абонаментно сервизно поддържане и ремонт на електронни системи с фискална памет (ЕСФП), собственост на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД, монтирани в гориво-раздавателни пунктове към ПТП София и ЕП Плевен и осигуряване на трансфер на данни до сървъри на Националната агенция по приходите (НАП) за период от 1(една) година.

Местонахождението на обособените позиции е както следва: - Позиция „ПТП София“ се намира на адрес: гр. София, Хладилно депо – Подуене, ул. „Майчина слава“ 2. - Позиция „ЕП Плевен“ се намира на адрес: гр. Плевен, Източна индустриална зона. Поръчката е делима на позиции, като оферти могат да се подават както за една или за двете заедно.

10.11.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 21.11.2022 включително

  Доставка на електрически материали и консумативи за нуждите на ,,БДЖ-ТП"ЕООД за едногодишен период

Отваряне на получените ценови предложения, ще се състои на 22.11.2022 год. от 10.00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 18 000 лв без ДДС

10.11.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 21.11.2022 год. включително

Прогнозна стойност:
до 10 000 лв. без ДДС

09.11.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 11.11.2022 г. 16:45 ч.

  Доставка на ПРОПАН-БУТАН за нуждите на "БДЖ-Товарни превози"ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 11.11.2022 година от 10,00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

Прогнозна стойност:
до 11 000,00 лева без ДДС

01.11.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 10.11.2022 г.

Debug: ??x??