Обществени поръчки/Поръчки

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП


Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/14894


Режим съгласно ЗОП: Всички Директно възлагане Обяви/Покани Процедури Пазарни консултации

  Изработване и доставка на метални пломби за пломбиране на вагони и контейнери в международно съобщение.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 19.04.2021 г. от 14,00 ч. в административната сграда на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3.

Прогнозна стойност:
30 000,00 лв. без ДДС

05.04.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 16.04.2021 г.

29.03.2021 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 05.04.2021 г. 16:45 ч.

Прогнозна стойност:
до 12 000 лева без ДДС

23.11.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 16,00 часа на 02.12.2020 г.

  Доставка на твърдосплавни пластини за нуждите на вагоноремонтни цехове и локомотивни депа на ,,БДЖ-Товарни превози"ЕООД за едногодишен период

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 04.12.2020 год. 11:00 часа стая 223 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 20 000 лв без ДДС.

20.11.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 02.12.2020 год. включително.

  Извършване на периодични прегледи на железопътни цистерни за превоз на опасни товари, собственост на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД, съгласно определенията в Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари RID, с изключение на клас 2, за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 26.11.2020г. от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 332 А

Прогнозна стойност:
до 25 000,00 лв. без ДДС

11.11.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 25.11.2020г.

  Изработване и доставка на сувенирни рекламни материали за нуждите на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 27.10.2020 г., 10,00 часа, в гр. София, на адрес: ул. „Иван Вазов“ №3 , стая 318.

Прогнозна стойност:
До 8 000,00 лв. без ДДС

16.10.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 26.10.2020 г. 16:45 часа

  Доставка на резервни части за скоростомери "Хаслер" (тахографи тип RT 9, RT 12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "Хаслер" за нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2020 г.

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 26.09.2020 год. 11:00 часа стая 825 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Македония № 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС.

15.10.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 23.10.2020 год. включително.

  Избор на застрахователно дружество за предоставяне на застрахователна услуга – застраховка „Отговорност на превозвача спрямо превозваните товари”, за срок от една година

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 22.10.2020. от 10,00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 332 А.

Прогнозна стойност:
до 29 990,00 лв. с включен данък върху застрахователната премия

12.10.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 21.10.2020 г.

  Избор на застрахователно дружество за предоставяне на застрахователна услуга – „Гражданска отговорност на релсови превозни средства спрямо трети лица” за срок от една година

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 22.10.2020. от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 332 А

Прогнозна стойност:
до 29 990,00 лв. с включен данък върху застрахователната премия

12.10.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 21.10.2020г.

  Доставка на инструменти и материали за зимна готовност за поддържане на работните места за нуждите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 26.10.2020 г., 10,00 часа, в гр. София, на адрес: ул. „Владимир Минков Лотко” № 41, Административната сграда на ПТП София

Прогнозна стойност:
до 8 000.00 лева без ДДС

09.10.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 23.10.2020 г. 16:00 часа

  Предоставяне на застрахователни услуги – сключване на застрахователни договори за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите на 40 МПС и застраховка „Каско” на 18 МПС, собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за срок от една година

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 15.10.2020 г., 10,00 часа, в гр. София, на адрес: ул. „Иван Вазов“ №3 , стая 319.

Прогнозна стойност:
до 11 000.00 лева без ДДС

06.10.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 14.10.2020 г. 16:00 часа

Debug: ??x??