Обществени поръчки/Поръчки

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП


Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/14894


Режим съгласно ЗОП: Всички Директно възлагане Обяви/Покани Процедури Пазарни консултации

  Доставка на инструменти и материали за зимна готовност за поддържане на работните места за нуждите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 10.10.2019. от 10,00 ч. на адрес гр. София 1517, ул. Владимир Минков – Лотко № 41, Административната сграда на ПТП София на втория етаж в стаята на отдел „МТО“ .

Прогнозна стойност:
до 15 000 лв. без ДДС

25.09.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 09.10.2019 г.

  Доставка на нови дървени импрегнирани широколистни траверси за текущо поддържане на железния път, собственост на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД през 2019 година

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 07.10.2019 г. от 14:00 ч. в Административната сграда на ПТП София

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв. без ДДС

19.09.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 04.10.2019 г. 16:45 ч.

  Ремонт по необходимост на стаи и санитарни възли в сгради както следва: Локомотивен филиал Димитровград към Локомотивно Депо Стара Загора, Експлоатационен пункт Карнобат към Локомотивно Депо Бургас и Локомотивно Депо Стара Загора собственост на „БДЖ – Товарни Превози” ЕООД.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 14.10.2019 г. от 10,00 ч. в гр. Пловдив 4004, бул.”Македония” № 2, ет. 8, кабинет 812

Прогнозна стойност:
49 999,00 лв. до лв. без ДДС

18.09.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 11.10.2019 г.

  Комплексно почистване на автомобили, собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за срок от една година.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 01.10.2019 г. от 10,00 ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 319.

Прогнозна стойност:
За гр. София до 2 612 лв. без ДДС., За гр. Горна Оряховица до 720 лв. с ДДС.

18.09.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 30.09.2019 г.

  Почистване на канали и съоръжение в пречиствателна инсталация от утайки от маслено-водна сепарация и последващо предаване на отпадъка за обезвреждане на територията на Локомотивно депо Бургас

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 01.10.2019 г. от 14:00 ч. в Административната сграда на ПТП Пловдив, гр. Пловдив, бул.”Македония” № 2, ет. 8, стая 825.

Прогнозна стойност:
по-малка от 30 000 лв. без ДДС

13.09.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 30.09.2019 г. 16:30 ч.

  Доставка на табели и ръкохватки за режимните обръщатели на спирачните системи на товарни вагони, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 30.09.2019 г. от 14:00 ч. в Административната сграда на ПТП София

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв. без ДДС

12.09.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 27.09.2019 г. 16:45

  Доставка на 63 броя мобилни апарати за локомотивите собственост на „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 25.09.2019 г. от 10:00 ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 318.

Прогнозна стойност:
4 600,00 лв. без ДДС

12.09.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 03.10.2019 г. (включително)

  Доставка на средства за изпитване с проникващи течности (пенетранти) за нуждите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД” за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 25.09.2019 г. от 14:00 ч. в Административната сграда на ПТП Горна Оряховица, зала 203.

Прогнозна стойност:
до 3000 лв. без ДДС

11.09.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 24.09.2019 г. 16:45

  Осъществяване на международен сухопътен транспорт на резервни части за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за период от една година

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 27.09.2019 г. от 10:00 ч. в Административната сграда на ПТП София на адрес: гр. София, ул. "Владимир Минков-Лотко" № 41

Прогнозна стойност:
до 20 000 лв. без ДДС

10.09.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 25.09.2019 г.

  Доставка на масла и консумативи за лека пътна механизация (ЛПМ), за нуждите на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД през 2019 година

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 24.09.2019 г. от 14:00 ч. в Административната сграда на ПТП Горна Оряховица, ул.”Цар Освободител” № 97, ет. 2, зала 203.

Прогнозна стойност:
до 5000 лв. без ДДС

10.09.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 20.09.2019 г. 16:45 ч.

  Отпечатване и доставка на номенклатурни книжни образци, формуляри и книги за нуждите на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 19.09.2019г. от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 332 А.

Прогнозна стойност:
до 10 000 лв. без ДДС

09.09.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 18.09.2019 г.

  Ремонт по необходимост на „Резервни стаи” – ЕП-Каспичан при ПТП Горна Оряховица.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 12.09.2019 г. от 10,00ч. в Административната сграда на ПТП Горна Оряховица, зала 203.

Прогнозна стойност:
до 49 999,00 лв. без ДДС

26.08.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 10.09.2019 г.

  Изготвяне на два броя работни проекти за ремонт на локомотивните обръщатели в Локомотивно депо Русе и Локомотивно депо Бургас при „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 02.09.2019 г. от 14:00 ч. в Административната сграда на ПТП Горна Оряховица, ул.”Цар Освободител” № 97, ет. 2, зала 203.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв. без ДДС

20.08.2019 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 30.08.2019 г. 16:45 ч.

Debug: ??x??