Директно възлагане

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП


Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/26628


Режим съгласно ЗОП: Всички Директно възлагане Обяви/Покани Процедури Пазарни консултации

  Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: “Изработка на два броя повишаващи трансформатора 380/1500V за нуждите на ВРЦех за пътнически вагони Пловдив и ВРЦех за пътнически вагони Русе”, в една обособена позиции". Срок за предоставяне на оферти до 27.04.2023 г. (вкл.)

Ценовите предложения да се изпращат на e-mail: mts_po@bdz.bg . Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 28.04.2023 г. от 10:30 ч. в Административната сграда на ППП Пловдив към „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 3, зала 306

13.04.2023 Директно възлагане

  Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: “Доставка на препарати за ароматизиране и обезмирисяване за ПЖПС и помещения за нуждите на „БДЖ –Пътнически превози“ ЕООД за едногодишен период”, в една обособена позиции". Срок за предоставяне на оферти до 14.04.2023 г. (вкл.)

Ценовите предложения да се изпращат на e-mail: mts_po@bdz.bg . Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 18.04.2023 г. от 10:30 ч. в Административната сграда на ППП Пловдив към „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 3, зала 306

05.04.2023 Директно възлагане

  „Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: “Ремонт на сграда Превозна служба Ямбол " към ППП Пловдив при „БДЖ – ПП” ЕООД". Срок за предоставяне на оферти до 15.04.2023 г. (вкл.)

Ценовите предложения да се изпращат на e-mail: us_ppppo@bdz.bg Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 18.04.2023 г. от 11:00 ч. в Административната сграда на ППП Пловдив към „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.Пловдив, бул. „Васил Априлов “ № 3, ет3 зала 306

05.04.2023 Директно възлагане

  Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на големи и малки пликове за смет за почистване на железопътен състав и помещения“. Срок за предоставяне на оферти до 04.04.2023 г. (вкл.)

Ценовите предложения да се изпращат на e-mail: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 05.04.2023 г. от 15:30 ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“ № 3, зала 222

31.03.2023 Директно възлагане

  Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на нефискални мобилни принтери за издаване на превозни документи”. Срок за предоставяне на оферти до 04.04.2023 г. (вкл.)

Ценовите предложения да се изпращат на e-mail: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 05.04.2023 г. от 11:30 ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“ № 3, зала 222

31.03.2023 Директно възлагане

  „Покана за представяне на оферта на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на летни гуми за МПС и специализирана техника собственост на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД”. Срок за предоставяне на оферти до 05.04.2023г. (вкл.)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 06.04.2023 г. от 11:00ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“ № 3, зала 222

30.03.2023 Директно възлагане

30.03.2023 Директно възлагане

  Покана за представяне на оферта на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: „Отпечатване и доставка на бланки RCT2 за електронно издаване на документи за пътуване в международно съобщение, съгласно изискванията на СІТ 2012” Срок за предоставяне на оферти до 10.03.2023г. (вкл.)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 13.03.2023 г. от 11:00ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 222

01.03.2023 Директно възлагане

  „Покана за представяне на оферта на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: : „Абонаментна поддръжка на касови апарати на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД“. Срок за предоставяне на оферти до 24.02.2023г. (вкл.)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 27.02.2023 г. от 11:00ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 222

20.02.2023 Директно възлагане

  Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: “Доставка на 200 броя вложки тип 381060 C25P25, необходими за профилиране на колооси за всички серии пътнически вагони във ВД „Надежда ". Срок за предоставяне на оферти до 23.12.2022 г. (вкл.)

Ценовите предложения да се изпращат на e-mail: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 29.12.2022 г. от 10:30 ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“ № 3, зала 222

16.12.2022 Директно възлагане

  Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: “Доставка и монтаж на инверторни климатици и щори за работни помещения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на служители в „БДЖ-ПП” ЕООД, ППП София, делима на две обособени позиции". Срок за предоставяне на оферти до 23.12.2022 г. (вкл.)

Ценовите предложения да се изпращат на e-mail: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 03.01.2023 г. от 10:30 ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“ № 3, зала 222

14.12.2022 Директно възлагане

  Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: “Доставка на резервни части за скоростомери „Хаслер". Срок за предоставяне на оферти до 21.12.2022 г. (вкл.)

Ценовите предложения да се изпращат на e-mail: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 22.12.2022 г. от 10:30 ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“ № 3, зала 222

14.12.2022 Директно възлагане

  Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: “Извършване на годишен технически преглед на МПС за нуждите на „БДЖ –Пътнически превози“ ЕООД за едногодишен период”, в три обособени позиции". Срок за предоставяне на оферти до 16.12.2022 г. (вкл.)

Ценовите предложения да се изпращат на e-mail: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 13.12.2022 г. от 10:30 ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“ № 3, зала 222

02.12.2022 Директно възлагане

  „Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: “Доставка на метални контейнери с уши за пломбиране и пломби с поредна уникална номерация и лого за взимане на проби при доставка на течни горива за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД, в две обособени позиции ". Срок за предоставяне на оферти до 09.12.2022 г. (вкл.)

Ценовите предложения да се изпращат на e-mail: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 12.12.2022 г. от 10:30 ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“ № 3, зала 222

02.12.2022 Директно възлагане

Debug: ??x??