Обществени поръчки/Поръчки

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП


Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/14894


Режим съгласно ЗОП: Всички Директно възлагане Обяви/Покани Процедури Пазарни консултации

  Доставка на лек автомобил, втора употреба с капацитет 6+1 пътнически места за нуждите на ПТП Г.Оряховица.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 17.11.2023 година от 10,30 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

Прогнозна стойност:
до 6500,00 лева без ДДС.

13.11.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 16.11.2023 година.

  Закупуване на абразивно-баластираща машина с дистанционно управление с включени два комплекта работен комплект /шлем и работно облекло/ за нуждите Локомотивно депо Стара Загора

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 20.11.2023 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 7 600,00 лв. без ДДС

09.11.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 16.11.2023 г. включително

  Закупуване на телоподаващ заваръчен апарат и заваръчна машина инвертор за ВР цех Пловдив, при ПТП - Пловдив

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 17.11.2023 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 13 000,00 лв. без ДДС

09.11.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 16.11.2023 г. включително

  Доставка на инструменти и материали за зимна подготовка за 2023/2024 година

Отваряне и разглеждане на получените оферти на 20.11.2023 г. 10,30 часа в административната сграда на ПТП София, гр. София, ул." Владимир Минков -Лотко" №41

Прогнозна стойност:
до 10 000 лева без ДДС

07.11.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 16.11.2023 г. 16,00 часа

  Оглед и установяване на необходимите дейности за постигане на максимален пречиствателен ефект от дейността на каломаслоуловителите /КМУ-те/ в Локомотивно депо Дупница

Предоставя се възможност на участниците или техни упълномощени представители да присъстват на отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения на дата 16.11.2023 г. от 10.00 часа в сградата на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД - ПТП София, гр. София 1517, ул. „Владимир Минков – Лотко” № 41.

Прогнозна стойност:
20 000 лв. без ДДС

01.11.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 15.11.2023 г.

  Доставка на кафе, чай и захар за правоимащия персонал на "БДЖ Товарни превози" ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 07.11.2023 г. от 14:30 ч. в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

Прогнозна стойност:
до 20 000,00 лв. без ДДС

26.10.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 06.11.2023 г.

  Техническа проверка и калибровка на анализатори за алкохол в дъха

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 07.11.2023 г. от 14:00 ч. в зала 101 в административната сграда на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3.

26.10.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 03.11.2023 г.

  Доставка на технически газове /кислород, ацетилен и въглероден диоксид/ за нуждите на ,,БДЖ-Товарни превози"ЕООД за едногодишен период

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 31.10.2023 год. 11:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000,00 лв. без ДДС

23.10.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 30.10.2023 г. включително

  Доставка на манометри за електрически локомотиви серия 46

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 02.11.2023 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000,00 лв без ДДС

19.10.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 01.11.2023 включително

Прогнозна стойност:
до 11 000 лв. без ДДС

18.10.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 22.10.2023 г.

  Доставка на спално бельо, възглавници, матраци и одеяла

Отваряне на получените оферти ще се състои на 03.11.2023 г. 10:00 часа в гр.София, ул."Владимир Минков-Лотко" №41, Административна сграда ПТП-София

Прогнозна стойност:
до 24 000 лв. без ДДС

16.10.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 01.11.2023 г.

  Охрана със СОТ на обекти: База за ремонт на контейнери /БРК/ - град Димитровград, Помпена станция град Димитровград и Военновременни запаси Скобелево за едногодишен период

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 24.10.2023 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 12 840,00 лв. без ДДС

16.10.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 23.10.2023 г. включително

  Доставка на пропан-бутан за нуждите на „БДЖ-Товарни превози”ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 19.10.2023 година от 14,30 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

Прогнозна стойност:
до 15000,00 лева без ДДС.

09.10.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 18.10.2023 година.

  Доставка на лекарства и превързочни средства за дооборудване на аптечки и доставка на нови оборудвани аптечки, за нуждите на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за едногодишен период Вх. поща

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 19.10.2023 г. от 14:30 ч. в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

Прогнозна стойност:
до 28000,00 лева без ДДС

09.10.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 18.10.2023 г.

  Закупуване на лек автомобил с капацитет 6+1 пътнически места за Бизнес център Бургас, при ПТП - Пловдив

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 13.10.2023 год. 10:00 часа, стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 7500.00 лв без ДДС

06.10.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 13.10.2023 включително

  Доставка на петслойни и трислойни металогумени пакети за първичното окачване на електрически локомотиви серия 46

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 19.10.2023 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС.

06.10.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 17.10.2023 включително.

  Метрологична проверка на анализатори за алкохол в дъха

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 13.10.2023 г. от 14:00 ч. в зала 101 в административната сграда на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3.

04.10.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 12.10.2023г.

  ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА ЗИМНА ПОДГОТОВКА НА ЛОКОМОТИВИ В „БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ”ЕООД ЗА ЕДНОГОДИШЕН ПЕРИОД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 03.10.2023 година от 14,30 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

Прогнозна стойност:
до 20 000,00 лева без ДДС.

15.09.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 02.10.2023 година.

Debug: ??x??