Обществени поръчки/Поръчки

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП


Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/14894


Режим съгласно ЗОП: Всички Директно възлагане Обяви/Покани Процедури Пазарни консултации

  Изготвяне на оценки на Активи, собственост на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, необходими за определяне на пазарна стойност“, делима на 3 обособени позиции

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 11.05.2022.от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 326.

20.04.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 10.05.2022 г.

  Сервизно обслужване и ремонт на стационарни уредби за теглово уравновесяване на тягов подвижен състав (ТПС) в локомотивните депа на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Разглеждане на получените оферти на 04.05.2022 г. -10,30 часа в административна сграда ПТП-София, ул. "Владимир Минков-Лотко" №41

Прогнозна стойност:
до 15 000 лв., без ДДС

19.04.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 03.05.2022 г. -16,00 часа включително

Прогнозна стойност:
29 922,83 лв. без ДДС

18.04.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 29.04.2022 г.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лева без ДДС

06.04.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 14.04.2022 г. 16:45 ч.

  Подновяване на срока на лизенции на антивирусен софтуер ESET Endpoint Protection Standart, за срок от две години

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 04.04.2022 г. от 10:00 часа в стая 318, ЦУ "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов", 3

Прогнозна стойност:
до 9 400 лв. без ДДС

28.03.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 01.04.2022 г.

  Боядисване на локомотиви - 3 броя от парка на Локомотивно депо - Русе към ПТП - Горна Оряховица

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 25.03.2022 година от 10:00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97

Прогнозна стойност:
до 30 000 лева без ДДС.

15.03.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 24.03.2022 година.

  Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав /ТПС/ на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД

Отваряне и разглеждане на получени оферти на 28.03.2022 г. - 10,30 часа в ПТП София, ул."Владимир Минков-Лотко"№41

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС.

14.03.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 23.03.2022 г.

  Доставка на батерии и консумативи за маневрени радиостанции, електрически фенери, консумативи за фенери за нуждите на "БДЖ Товарни превози" ЕООД за едногодишен период

Отваряне на ценовите оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на резултатите, ще се проведе на 18.03.2022 година в 10,00 часа в стая 806. Административната сграда на ПТП Г.Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

Прогнозна стойност:
до 15000,00 лева без ДДС.

08.03.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 17.03.2022 година.

  Доставка на калаена композиция К83, необходима за ремонт на опорно-осевите лагери на локомотиви серия 06,07 и 61 и за ремонт на лагерните втулки на сцепните щанги на локомотиви серия 52

Отваряне на получените ценови предложения, ще се състои на 09.03.2022 год. от 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет. 2

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС

23.02.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 07.03.2022 год. включително

  Доставка на петслойни и трислойни металогумени пакети за първичното окачване на електрически локомотиви серия 46

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка , ще се състои на 07.03.2022 год. 11:30 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС

21.02.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 02.03.2022 год. включително

  Ремонт на колянов вал на ДД на локомотив 55-003 в ЕП-Плевен

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 02.03.2022 година от 10:00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97

Прогнозна стойност:
до 21000 лева без ДДС.

18.02.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 01.03.2022 година

  Провеждане на курс за придобиване на професионална квалификация „Везнар” и за усъвършенстване на професионалната квалификация „Везнар” на служители на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 24.02.2022.от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 315.

Прогнозна стойност:
до 10 000,00 лв. без ДДС

15.02.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 23.02.2022 г.

  Доставка на маркови компютри и монитори втора употреба в две обособени позиции

Отваряне на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 21.02.2022г. от 10:00 часа в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. Иван Вазов 3, в стая 318

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв. без ДДС

10.02.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 18.02.2022 г.

  Провеждане на курс за “Консултант по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт”

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 21.02.2022.от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 315.

Прогнозна стойност:
до 21 000,00 лв. без ДДС

09.02.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 17.02.2022 г.

Debug: ??x??