Обществени поръчки/Поръчки

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП


Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/14894


Режим съгласно ЗОП: Всички Директно възлагане Обяви/Покани Процедури Пазарни консултации

  Доставка на аптечки, лекарства и превързочни материали за нуждите на "БДЖ Товарни превози" ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 12.09.2022 година от 14:00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97

Прогнозна стойност:
до 23000,00 лева без ДДС.

30.08.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 09.09.2022 година.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв. без ДДС

30.08.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 05.09.2022 г. 16:45 ч.

  Доставка на резервни части и материали за зимна подготовка на локомотиви

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 22.08.2022 година от 14:00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97

Прогнозна стойност:
до 20 000 лв.без ДДС

10.08.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 31.08.2022 година

  Доставка на кварцов пясък, фракция 0,63мм, за нуждите на "БДЖ-Товарни превози"ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 26.07.2022 година от 14:00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97

Прогнозна стойност:
до 22000лв.без ДДС

12.07.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 21.07.2022 г.

  Проверка, зареждане и ремонт на налични противопожарни средства, обезпечаващи потребността на ,,БДЖ-ТП“ЕООД за период от шест месеца

Отваряне на получените ценови предложения, ще се състои на 27.07.2022 год. от 10.00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС

08.07.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 15.07.2022 год. включително

  Доставка на твърдосплавни пластини за нуждите на вагоноремонтни цехове и локомотивни депа на ,,БДЖ - Товарни превози"ЕООД

Отваряне на получените ценови предложения, ще се състои на 08.07.2022 год. от 10:00 часа, стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 20 000 лв без ДДС

29.06.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 06.07.2022 год. включително

  Доставка на Стоманено въже ф18мм за Ранжирна инсталация на коловоз за опасни товари в РЗ-Фериботен комплекс

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 04.07.2022 година от 14:00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97

Прогнозна стойност:
до 10 000лв. без ДДС

24.06.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 01.07.2022 година

  „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за период от една година”, делима на 3 /три/ обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Избор на изпълнител на застрахователна услуга, чрез сключване на задължителна групова застраховка „Трудова злополука“ на до 845 броя работници и служители в „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, за едногодишен период”. Обособена позиция № 2 – „Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователна услуга, чрез сключване на застраховка „Медицински разходи при заболяване и злополука за често пътуващи в чужбина лица, с осигурен асистанс” за до 178 служители в „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД за едногодишен период”. Обособена позиция № 3 – „Имуществено застраховане на дълготрайни материални активи /ДМА/ - сгради, собственост на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за едногодишен период”.

22.06.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 01.07.2022 г.

Debug: ??x??