Директно възлагане

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП


Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/14894


Режим съгласно ЗОП: Всички Директно възлагане Обяви/Покани Процедури Пазарни консултации

  Доставка, инсталиране и монтаж на 4 /четири/ броя полуавтоматични апарати за определяне на пламна температура на петролни продукти в затворен тигел – метод на Пенски- Мартенс.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 27.06.2023г. от 10:30ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 332.

10.06.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 24.06.2023 г.

  Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT 9, RT 12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28 за всички серии локомотиви на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД”, делима на две обособени позици

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 12.06.2024 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 50000.00 лв без ДДС.

04.06.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 11.06.2024 г. включително.

  Доставка на преносим генератор за ток за нуждите на "БДЖ-ТП" ЕООД.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 10.06.2024 г. от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 332 А.

29.05.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 07.06.2024 г.

  Доставка на до 19 тона чугунени калодки тип P10 L 320 за нуждите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 05.06.2024 г. от 10:00 ч., стая 332А, в гр.София, ул. „Иван Вазов“ № 3.

Прогнозна стойност:
до 50 000.00 лв без ДДС

23.05.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 16:45 ч. на 04.06.2024 г.

  Доставка на цилиндрови втулки за ДД на локомотиви 55 и 06 серия.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 04.06.2024 г. от 14:30 ч. в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

22.05.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 03.06.2024 г.

  Доставка на електрически материали за обезпечаване необходимостта на структурните звена на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за едногодишен период, разделена на 6 (шест) обособени позиции.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 03.06.2024 г. от 10:30 ч., в гр.София, ул. „Иван Вазов“ № 3.

22.05.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 31.05.2024 г.

  Ремонт по необходимост със соларна инсталация за БГВ на Резервни стаи разположени на ет. 2 в "Административна сграда" към ЕП-Каспичан при ПТП Горна Оряховица.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 27.05.2024 г. от 14:00 ч. в стая 1 410 в сградата на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД – ПТП-ГО, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 97.

Прогнозна стойност:
до 77 868,04 лева без ДДС

20.05.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 23.05.2024 г.

  Доставка на вода в бутилки по 1,5 л. за питейни нужди на правоимащия персонал на "БДЖ-Товарни превози"ЕООД за едногодишен период.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 27.05.2024 г. от 14:30 ч. в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

Прогнозна стойност:
до 30 000,00 лв. без ДДС

14.05.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 23.05.2024 г.

  Доставка на резервни части за централен кран на 71м³ вагон-цистерна, собственост на "БДЖ-Товарни превози“ ЕООД

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 14.05.2024 год. 11:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 50 000.00 лв без ДДС

26.04.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 10.05.2024 г. включително

  Доставка на демферни елементи /амортисьори/ за локомотиви серия 46 000, собственост на ,,БДЖ-Товарни превози"ЕООД

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 13.05.2024 год. 12:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 50 000.00 лв без ДДС

26.04.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 10.05.2024 г. включително

  Възстановяване чрез пренавиване на електрически двигатели за компресорите на електрически локомотиви серия 46 000 в Локомотивно депо Бургас при ,,БДЖ-ТП”ЕООД, ПТП – Пловдив

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 30.04.2024 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 45 000 лв. без ДДС

23.04.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 29.04.2024 г. включително

  Доставка на демферни елементи /амортисьори/ за локомотиви серия 46 000, собственост на ,,БДЖ-Товарни превози" ЕООД.

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 30.04.2024 год. 11:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 50 000.00 лв. без ДДС

23.04.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 29.04.2024 г. включително

  Подновяване на срока на лицензии на антивирусен софтуер ESET Endpoint Protection Standart

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 17.04.2024 г. от 10:00 ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 209.

Прогнозна стойност:
до 10 000.00 лв без ДДС

09.04.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 16.04.2024г. 16:45 ч.

  Годишна проверка на апаратура за безразрушителен контрол, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД” за 2024 година.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 19.04.2024 г. от 10:00 ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 317.

Прогнозна стойност:
до 10 000 лв. без ДДС

09.04.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 18.04.2024 г. 16:45 ч.

  Предоставяне на застрахователна услуга – сключване на застрахователен договор за застраховки „Гаранции ” за изпълнение на договор за превоз със СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ – ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450

Предоставя се възможност на участниците или техни упълномощени представители да присъстват на отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения на 16.04.2024 г. , 11:00 ч., гр. София, ул. "Иван Вазов" №3

Прогнозна стойност:
14 000,00 лв

08.04.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 15.04.2024 г

  Възстановяване чрез пренавиване на електрически двигатели за компресорите на електрически локомотиви серия 46 000 в Локомотивно депо Бургас при ,,БДЖ-ТП”ЕООД, ПТП – Пловдив

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 18.04.2024 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 50 000.00 лв без ДДС

05.04.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 15.04.2024 г. включително

  Реконструкция на площадкова канализационна мрежа на Локомотивно депо Дупница

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 15.04.2024 г. от 15:00 ч. в Административната сграда на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 317.

03.04.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 12.04.2024 г. 16:00 часа

  Извършване на каналочистене със специализирани автоканални машини за площадкова канализация за Локомотивно депо Дупница

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 15.04.2024 г. от 14:00 ч. в Административната сграда на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 317.

03.04.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 12.04.2024 г. 16:00 часа

  Доставка на електрически компоненти за електрически локомотиви серия 46 000 в Локомотивно депо Бургас при ПТП – Пловдив ,,БДЖ-ТП“ЕООД".

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 09.04.2024 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30000 лв без ДДС.

01.04.2024 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 08.04.2024 включително.

Debug: ??x??